Wat is verplichte outplacementbegeleiding?

Ik kreeg vorige maand mijn ontslag en kreeg een verplichte outplacementbegeleiding aangeboden. Ik ben in het verleden reeds enkele malen van job veranderd zonder externe hulp. Ik vind dat ik zeer goed weet hoe ik een sollicitatie moet aanpakken. Wat mag ik verwachten van een outplacementbegeleiding?
Het antwoord van Erik Leenders, Managing Director bij Itinera

Officieel moet een outplacementkantoor 'alle begeleidende diensten en adviezen verstrekken om een ontslagen werknemer in staat te stellen zelf binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien' (zie CAO 82BIS)

In de praktijk  biedt een professioneel outplacementkantoor een waaier van diensten aan die jou  helpen bij het vinden van  een duurzame tewerkstelling. Deze diensten zullen in de praktijk deels afhangen van jouw vraag en behoeftes, van het type begeleiding dat je volgt (individueel of in groep) en natuurlijk ook van de prijs die jouw ex-werkgever bereid is te betalen voor deze diensten. Want alles heeft natuurlijk een prijskaartje.

In de basisdienstverlening zitten meestal de volgende diensten vervat :

 • Psychologische ondersteuning na het ontslag en tijdens heel de begeleiding.
 • Bespreking en ondersteuning bij het formuleren van antwoorden op de volgende belangrijke themavragen: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, hoe vind ik mijn ideale baan.
 • Opstellen van en inzicht verwerven in een competentieoverzicht: welke zijn mijn vaardigheden, kwaliteiten, werkwaarden, motivatie, kennis, ervaring.
 • Bespreking van vorige en toekomstige jobkeuzes.
 • Verkenning van de arbeidsmarkt en ontwikkeling van een zoekstrategie.
 • Uitwerken van een optimaal cv en sollicitatiebrief.
 • Voorbereiding en inoefenen van het sollicitatiegesprek.
 • Opvolging en coaching van sollicitatieproces.

Afhankelijk van het aangeboden en betaalde pakket, kan een outplacementbegeleiding nog extra diensten omvatten zoals extra opleidingen of coaching rond:

 • Leren omgaan met stress
 • Verbeteren van sociale vaardigheden
 • Leren omgaan met diversiteit
 • Verwerven van een basiskennis Nederlands voor een sollicitatiegesprek
 • Verbeteren van mijn communicatie met collega’s en leidinggevende
 • Voorbereiding op een assessment
 • Reële sollicitatiegesprekken bij een recuteringsconsulent
 • Hoe een eigen zaak opstarten
 • ...

Naast de professionaliteit, kennis en kunde van een outplacementkantoor en haar medewerkers, heeft ook de interactie met lotgenoten in veel gevallen een extra ondersteunende invloed op jouw sollicitatieslagen.

Ik hoop dat ik je hiermee een beter inzicht heb kunnen geven in de inhoud van een outplacementbegeleiding.

Ik wens je alvast veel succes!

In samenwerking met Itinera