Wat is het cafetariaplan?

Een cafetariaplan is een wijze van belonen waarbij de werknemer zijn arbeidsvoorwaardenpakket zelf kan aanpassen aan zijn eigen noden. Net als in een cafetaria kan je als werknemer kiezen uit verschillende mogelijkheden: een hoger loon, meer vrije tijd, meer pensioen,... Overuren kan je omzetten in vakantiedagen, in plaats van meer loon kies je bijvoorbeeld voor een bedrijfswagen.

Het grote voordeel van het cafetariaplan is dat het beantwoordt aan je specifieke behoeften. Je persoonlijke situatie kan immers snel veranderen. Terwijl je als jonge starter geïnteresseerd bent in een bedrijfswagen, kies je enkele jaren later als vader van twee kinderen wellicht voor mogelijkheid tot opvang