Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringspolis die de werkgever afsluit voor (een deel van) zijn personeel. Via premiebetaling wordt een kapitaal opgebouwd dat de werknemer toebehoort.

De groepsverzekering herbergt verschillende waarborgen, waarvan de meest voorkomende het pensioensparen is. Hiermee kan de werknemer zijn wettelijke (vaak ontoereikende) pensioen aanvullen met een extra(legaal) spaarpotje, de tweede pensioenpijler.

Dit aanvullend pensioen wordt aan hem uitbetaald op het moment dat hij op pensioen gaat of, bij overlijden, aan zijn nabestaanden.

De werkgever is vrij om zelf de accenten in de groepsverzekering te leggen waardoor ze van bedrijf tot bedrijf kunnen verschillen.

Welke waarborgen kan een groepsverzekering bevatten?

-aanvullend pensioensparen
-hospitalisatieverzekering
-uitkering bij overlijden
-arbeidsongeschiktheid
-verzekering tegen inkomensverlies (door ziekte of ongeval)
-...