Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Wat is economische werkloosheid?

Economische werkloosheid is een specifieke vorm van tijdelijke werkloosheid. Bij gebrek aan werk kan een werkgever beslissen de uitvoering van een arbeidscontract tijdelijk te schorsen.

 

Er bestaan 6 subvormen van tijdelijke werkloosheid:

1. Weerverlet
2. Jaarlijkse vakantie
3. Technische problemen
4. Staking
5. Overmacht
6. Economische werkloosheid

Gebrek aan werk om economische redenen kan zich voordoen bij daling van de productie door economische factoren, bijvoorbeeld afgenomen vraag. Al sinds het uitbreken van de crisis in 2008 hebben Belgische bedrijven massaal hun toevlucht gezocht tot het stelsel.

I.s.m. SD Worx