Wat houdt een outplacementprogramma in?

 

Wat is outplacement?

 

Outplacement is een geheel van diensten aan een ontslagen werknemer opdat deze zelf en zo snel mogelijk opnieuw werk vindt.

Wat houdt een outplacementprogramma in?

Bij de eerste opvang wordt er door middel van gesprekken aandacht besteed aan het ontslag en outplacement

 1. de emotionele reactie van het  ontslag
 2. verwerken van het ontslag
 3. stilstaan bij de redenen van het ontslag
 4. verwachtingen en weerstanden tav outplacement

In een tweede fase gaat men kijken naar de persoonlijke en professionele situatie van de ex-werknemer:

 1. studiekeuze
 2. familiale situatie
 3. persoonlijke geschiedenis
 4. rode draad doorheen de carrière
 5. successen en mislukkingen
 6. leer en groeimomenten
 7. vorige functieomschrijving

In een derde fase gaat men het profiel van de kandidaat in kaart brengen op vlak van

 1. interesses en ambities
 2. bekwaamheid
 3. expertise
 4. kennis
 5. vaardigheden en competenties
 6. kwaliteiten
 7. mogelijkheden en beperkingen op de arbeidsmarkt

In een vierde fase gaat men over tot het synthetiseren van de meest ideale en realistische loopbaanperspectieven.

Op basis van de synthese van de ex-medewerker wordt er eenloopbaanplan opgemaakt.

In een laatste fase wordt de ex-medewerker begeleid in zijnzoektocht naar een nieuwe baan.

 1. opstellen van cv en motivatiebrief
 2. advertentieanalyse
 3. sollicitatietraining
 4. opvolgen van lopende sollicitaties

Een outplacementbureau voorziet ook een opvolging na het outplacement programma, hetzij telefonisch of in een persoonlijk gesprek met het oog op een vlotte integratie in de nieuwe werkomgeving.

i.s.m. Itinera Outplacement