Wat als je ziek bent tijdens je opzegperiode?

"Ik werk als bediende en zit in mijn opzeggingstermijn. Deze begon te lopen op maandag 18 augustus en bestrijkt 3 maanden en 6 weken. Ik was begin september 5 dagen afwezig wegens ziekte. Zal die afwezigheid mijn opzeggingstermijn nog verlengen of niet?’"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Het antwoord op de vraag verschilt naargelang je zelf ontslag nam, dan wel ontslag door je werkgever kreeg.

Ontslag door de werknemer

Ingeval van ontslag door de werknemer, wordt de opzeggingstermijn nooit geschorst en verlengd als gevolg van afwezigheden tijdens de opzeggingstermijn. De opzeggingstermijn zal op de voorziene datum eindigen.

Ontslag door de werkgever

Bij ontslag door de werkgever krijgen we een ander verhaal. Welbepaalde afwezigheden die zich voordoen tijdens de opzeggingstermijn, zullen het verloop van de opzeggingstermijn schorsen en verlengen. De verlenging is gelijk aan het aantal kalenderdagen afwezigheid die zich situeert in de opzeggingstermijn.

Niet alleen (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval zorgen voor een verlenging van de opzeggingstermijn. Ook bijvoorbeeld vakantiedagen, zwangerschaps- en bevallingsrust en inhaalrustdagen wegens overuren.

De recente wet over het eenheidsstatuut die een eerste stap zette in de richting van de harmonisering van de statuten arbeider-bediende heeft hier niks aan gewijzigd.