Wat als je van werk verandert?


Het gespaarde kapitaal van de groepsverzekering is van de werknemer, ook als hij het bedrijf verlaat. De verworven reserves kunnen overdragen worden naar zijn nieuwe groepsverzekering of bewaard blijven tot de datum van uitkering.


Ook als het bedrijf waarvoor je werkt de deuren moet sluiten, blijft het kapitaal dat je tot dan toe opgespaard hebt van jou.