Wanneer wordt de opzegtermijn geschorst?

"Ik ben een tijdje geleden ontslagen en ik zit nu nog in mijn opzegperiode. Wanneer moet je dagen 'inhalen'? Is dat enkel het geval als je een hele dag afwezig bent wegens bijvoorbeeld verlof of ziekte, of ook als je maar een paar uurtjes afwezig bent (bv. op onderzoek bij de dokter)?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

1. Ontslag door de werkgever

Je vraag gaat in feite over de schorsing van de opzegperiode. Als het ontslag uitgaat van je werkgever, zullen bepaalde afwezigheidsperiodes van de werknemer tijdens de opzegperiode die periode schorsen.
De schorsing houdt in dat de opzegtermijn niet loopt tijdens deze afwezigheidsperiodes en pas verder loopt vanaf de terugkeer van de werknemer. M.a.w. de opzegtermijn wordt verlengd met het aantal schorsingsdagen tijdens de opzegtermijn. Dit is wat jij onder 'inhalen' begrijpt.

1.1. Schorsing opzegtermijn

Niet alle afwezigheden geven aanleiding tot de schorsing van de opzegtermijn. Enkel die afwezigheden die door de wet als dusdanig worden aangeduid, komen in aanmerking.

Schorsen de opzegtermijn wel op:

 • vakantiedagen
 • zwangerschap- en bevallingssrust
 • profylactisch verlof  wegens zwangerschap of borstvoeding
 • voorlopige hechtenis
 • volledige arbeidsongeschiktheid wegens (beroeps)ziekte, (arbeids)ongeval
 • inhaalrust wegens overuren
 • tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (enkel arbeiders)
 • tijdelijke werkloosheid wegens economische reden
 • tijdelijke werkloosheid wegens technische redenen
 • ouderschapsverlof  en volledige beroepsloopbaanonderbreking in het kader van de thematische verloven met uitkeringen
 • voltijds tijdskrediet

Wanneer deze afwezigheden geen volledige arbeidsdag in beslag nemen, maar slechts enkele uren, geven zij echter geen aanleiding tot schorsing van de opzegtermijn.

Schorsen de opzegtermijn niet op:

 • klein verlet
 • inhaalrust wegens arbeidsduurvermindering
 • educatief verlof
 • betaalde feestdagen
 • onwettige afwezigheid

Dit geldt ook voor een periode van gedeeltelijke werkhervatting na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid. Het Hof van Cassatie oordeelde dat dergelijke periode geen schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt. Bijgevolg kan er ook geen sprake zijn van de schorsing van de opzegtermijn.

1.2. Conclusie

Slechts welbepaalde afwezigheidsperiodes (in kalenderdagen berekend) kunnen de opzegtermijn schorsen. De paar uurtjes afwezigheid overeengekomen met je werkgever, om bijvoorbeeld op doktersvisite te gaan, kunnen als een toegestaneafwezigheid beschouwd worden. Deze afwezigheidsvorm komt niet voor in de bovenstaande opsomming. Bijgevolg is er geen sprake van schorsing van de opzegtermijn.

2. Ontslag door de werknemer

Nam je zelf ontslag, dan loopt de opzegtermijn gewoon door in geval van afwezigheid. In deze situatie wordt de opzegtermijn nooit geschorst. De termijn eindigt op de voorziene datum.

i.s.m. SD Worx