Wanneer start de opzegtermijn als een bediende zelf ontslag neemt?

"Ik dacht dat de opzegtermijn voor een bediende ingaat de eerste dag van de maand die volgt op het indienen van het ontslag. Nu heb ik ergens gelezen dat indien het ontslag gegeven wordt door de bediende de opzegtermijn reeds de volgende dag ingaat, mits de ontslagbrief persoonlijk overhandigd wordt. Wat is nu juist? Ik had ook graag geweten of het nemen van vakantie en ziek zijn opschortend werkt voor de opzegtermijn."
 

Het zal je waarschijnlijk verwonderen, maar beide stellingen zijn correct. Wat wil dit zeggen ? Je weet dat het geven van een ontslag aan een aantal formaliteiten onderworpen is. Deze verschillen naargelang het ontslag uitgaat van de werkgever of van de werknemer.

Werkgever of werknemer?

Kort samengevat komt het er eigenlijk op neer dat een werkgever zijn bediende op 2 manieren kan afdanken:
- via een aangetekende brief
- of via deurwaardersexploot

Opteert hij voor de eerste mogelijkheid, dan moet hij er mee rekening houden dat de ontslagbrief pas geacht wordt te zijn ontvangen de derde werkdag na datum van verzending. De aldus betekende opzegtermijn kan dan ten vroegste ingaan na deze 'zogenaamde dag van ontvangst'.

De bediende die beslist op te stappen beschikt nog over een derde eenvoudiger manier om zijn ontslag kenbaar te maken. Hij kan dit ook doen door schriftelijke overhandiging van zijn ontslag aan zijn werkgever. Indien de werkgever de opzegbrief voor ontvangst ondertekent, kan de opzegtermijn eventueel de dag nadien ingaan. Precies hier steekt het addertje onder het gras.

Addertje onder het gras

Voor een bediende begint de opzegtermijn pas te lopen de eerste dag van de maand die volgt op het indienen van het ontslag. Dit principe moet je combineren met bovenstaande regels. Indien je de laatste dag van de maand je ontslagbrief overhandigt; dan loopt je opzeggingstermijn reeds de volgende dag. Doe je dit in het begin van de maand, dan heb je pech. De opzeggingstermijn zal starten de eerste dag van de volgende maand.

Wat betreft je laatste vraag, kunnen we je kort antwoorden.Vakantie en ziekte schorten de opzeggingstermijn niet indien hij uitgaat van de werknemer. Dit is wel het geval wanneer de werkgever ontslaat.

i.s.m. SD Worx