Wanneer heb je recht op sollicitatieverlof?

"Ik ben ontslagen, maar moet mijn opzegperiode uitdoen. Kan ik in die periode verlof krijgen om te solliciteren? Hoe zit dat precies?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

De Wet Eenheidsstatuut, die sinds 1 januari 2014 in werking is getreden, heeft de regels op vlak van sollicitatieverlof bijgestuurd.

Net zoals vroeger bestaat het recht erin dat tijdens de loop van de opzeggingstermijn de werknemer afwezig mag zijn met behoud van loon om ander werk te zoeken. Het maakt niet uit of de werknemer zelf ontslag heeft genomen of ontslag kreeg.

Aantal dagen sollicitatieverlof

Voor alle werknemers, ongeacht hun statuut (arbeider of bediende) en de hoogte van hun loon, gelden de volgende regels:

Outplacementbegeleiding * tijdens opzeggingstermijn

Opzeggingstermijn

Sollicitatieverlof

 

neen

 

 

Laatste 26 weken

 

1 of 2 ½ dagen

(max. 1 arbeidsdag/week)

 

 

neen

 

 

Periode voorafgaand aan laatste 26 weken

 

1/2 dag/week

 

 

Ja

 

 

Volledig duur opzeggingstermijn

 

1 of 2 ½ dagen

(max. 1 arbeidsdag/week

 

* betreft zowel de outplacementbegeleiding voor 45-plussers als de veralgemeende vanaf 30 weken opzegging.

Voor deeltijdse werknemers wordt het recht op sollicitatieverlof toegekend in verhouding tot de duur van hun prestaties.

Ook werknemers die niet beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt (vb. werknemer met recht op werkloosheid met bedrijfstoeslag, 58-plussers) - en die geen outplacement hebben gevraagd - hebben recht op sollicitatieverlof.

Wat als de werknemer al een andere job heeft?

Het doel van het sollicitatieverlof is de werknemer de mogelijkheid te geven om ander werk te zoeken. Dat verlof moet dan ook voor dat doel aangewend worden.

Heeft de werknemer al een andere job, dan ligt het wat moeilijker om nog verlof te krijgen tijdens de opzeggingsperiode. De wetgever geeft in dat geval namelijk geen antwoord.

  • Als de werkgever van het verlof geen probleem maakt, is er natuurlijk niets aan de hand.
  • Ontstaat hierover een geschil, dan zal de rechter uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. De kans is reëel dat hij zich bij zijn beoordeling laat leiden door de uitspraak van het Hof van Cassatie, waarin gesteld wordt dat sollicitatieverlof dient om een nieuwe betrekking te zoeken. Eens die er is en er effectief een arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever werd gesloten, vervalt de aanspraak op het verlof. Het is dus zeker niet ondenkbaar dat de rechter het ministerieel standpunt naast zich neerlegt, dat stelt dat het recht op afwezigheid blijft omdat je altijd een nóg betere betrekking kunt vinden.