Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Waar in Europa kost een werkloze het meest?

In opdracht van EFSI, de Europese federatie van dienstenbedrijven, werd een onderzoek gedaan naar de jaarlijkse kost van een werkloze in zes Europese landen. Uit die vergelijking blijkt dat die nergens duurder is dan in België, waar een werkloze 33.443 euro per jaar kost.

Daarvoor houden de onderzoekers niet alleen rekening met de kost van werkloosheidsuitkeringen en uitgaven voor activering, begeleiding en administratie, maar ook met het gederfde verlies dat de staat lijdt wanneer een persoon werkloos is. Voor die persoon loopt de overheid immers vele duizenden euro's aan potentiële sociale bijdragen en belastingen mis.

Om die reden staat ons land ook aan de top van de rangschikking. Zo zijn de lonen hier gemiddeld hoger dan in andere Europese landen, onder andere door de automatische indexering. Dat wil zeggen dat werkgevers procentueel meer bijdragen leveren, en dat er meer belastingen worden gehoffen op het loon. Bovendien liggen de loonlasten op zich al hoog. Ook het relatief hoge btw-tarief van 21% zorgt ervoor dat de overheid flink wat inkomsten misloopt wanneer haar inwoners door werkloosheid geen geld laten terugvloeien naar de economie.

In Spanje (19.991 euro) en het Groot-Brittannië (18.008 euro) is een werkloze het goedkoopst. In Spanje is het gemiddelde loon ook het laagst van de onderzochte landen, waardoor werkgevers en werknemers gemiddeld minder bijdragen leveren aan de overheid. Op die manier loopt de Spaanse overheid niet veel potentiële inkomsten mis uit sociale bijdragen en belastingen. Groot-Brittannië heeft dan weer de laagste werkloosheidsuitkeringen uit de studie.

Bekijk de tabel

  Kosten voor werkloosheids-uitkeringen (per jaar) Kosten voor begeleiding en administratie Potentieel verlies aan inkomen voor de overheid Totaal
België 9.493 euro 1.683 euro 22.267 euro 33.443 euro
Frankrijk 10.686 euro 1.641 euro 16.411 euro 28.737 euro
Zweden 7.475 euro 3.018 euro 16.412 euro 26.905 euro
Duitsland 8.793 euro 2.020 euro 14.737 euro 25.550 euro
Spanje 10.778 euro 242 euro 8.970 euro 19.991 euro
Groot-Brittannië 3.561 euro 1.746 euro 12.702 euro 18.008 euro

Bron: EFSI