Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Vrouw ontslagen omdat ze naar sigaretten ruikt

De Amerikaanse Stephanie Cannon beweert dat ze het slachtoffer geworden is van discriminatie: hoewel ze enkel thuis rookt, werd ze ontslagen omdat ze naar sigaretten ruikt.

Cannon, die al achttien jaar lang elke dag een pakje Camel Menthols rookt, ging in juni aan de slag als medisch receptioniste in Park Nicollet Health Services in de buurt van Minneapolis in de Amerikaanse staat Minnesota.

De vrouw beweert dat ze zich strikt aan het volledige rookverbod in het ziekenhuis hield en dat ze over haar functioneren als receptioniste ook geen enkele klacht kreeg.

Nochtans kreeg ze zes weken na haar indiensttreding van een van haar bazen te horen dat het ongepast was dat ze steeds de geur van sigarettenrook met zich meedroeg.

Echtgenoot vermijden

Cannon stopte daarop niet met roken, maar deed wel al het mogelijke om de sigarettengeur kwijt te raken. “Ik besloot niet meer te roken tijdens mijn pauzes en in mijn wagen. Ook kocht ik een volledig nieuwe garderobe”, zo beweert ze. Thuis bewaarde de vrouw haar werkkleding in een afgesloten plastic zak en bespoot ze haar kledij met luchtverfrisser telkens ze deze aanttrok.

Voor de bazen van Cannon volstond dit niet. Ze vroegen haar om haar man, die ook roker is, ’s ochtends te vermijden. Ook raadden ze haar aan om in het ziekenhuis een douche te nemen in plaats van thuis. Ten slotte kreeg Cannon ook nog een lijst met instanties die konden helpen bij het stoppen met roken, maar dat interesseerde haar niet. Uiteindelijk vertelde een verantwoordelijke van Park Nicollet haar dat ze ontslagen was.

Derdehands roken

De wet in Minnesota bepaalt dat je niet ontslagen kan worden voor iets dat je in de beslotenheid van je eigen huis doet en dat op zich niet illegaal is. Deze wet geldt evenwel niet voor het gebruik van bepaalde producten, zoals tabak, die personen schade kunnen berokkenen tijdens het uitoefenen van je werk. Er is in dat verband sprake van ‘derdehandsrook’: het residu van sigarettenrook dat in iemands haar en kleding achterblijft en dat een gevaar kan betekenen voor jonge kinderen die ermee in contact komen.

Advocaat Mark Wernimont die de rechten van rokers verdedigt, betwist dit: “Als receptioniste kwam mevrouw Cannon niet direct in contact met patiënten. Haar vrijheid werd hier dus ernstig geschaad.”

De ontslagen receptioniste overweegt om een klacht in te dienen tegen haar vroegere werkgever. “Wat ik in mijn eigen huis doe, is mijn zaak”, zegt ze. “Het is niet omdat ik thuis rook dat ik op mijn werk behandeld moet worden als een leprapatiënt.”

Cannon is trouwens niet de eerste persoon die ontslagen werd omdat ze thuis sigaretten rookt. Vorig jaar werden ook al drie paramedici uit het district Volusia in Florida ontslagen omdat ze de tabakswetten overtraden.