Voorbeelden 3 en 4: variabele wekelijkse arbeidsduur

Voorbeeld 3: arbeidsduur van 20 uur met 4 bijkomende uren per week

1. Algemene gegevens

De arbeidsovereenkomst voorziet in een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 20 uur. De voltijdse te presteren arbeidsduur bedraagt 38 uur. De werknemer presteert per week 24 uur, hij presteert m.a.w. 4 bijkomende uren.

  Per week Per kwartaal
Voltijdse tewerkstelling 38 uur /
Deeltijdse tewerkstelling/
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur volgens arbeidsregeling
20 uur 260 uur
Gepresteerde uren 24 uur 318 uur
Bijkomende uren 4 uur 52 uur

2. Overloon

De werknemer heeft dit kwartaal 52 bijkomende uren gepresteerd. Hij zal voor 13 bijkomende uren (52u. - krediet 39 u) recht hebben op overloon.

  Per week Per kwartaal
Bijkomende uren 4 uur 52 uur
Krediet - 39 bijkomende uren per maand - zonder overloon / 39uur
Bijkomende uren met overloon (50%) / 13uur

3. Inhaalrust

De door de werknemer gepresteerde bijkomende uren bedragen minder dan 20% van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Hij kan dus geen aanspraak maken op onbetaalde inhaalrust

  Per week Per kwartaal
Bijkomende uren 4 uur 52 uur
Geen inhaalrust
Bijkomende uren
minder dan 20% van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
/ /

Voorbeeld 4: arbeidsduur van 20 uur met 5 bijkomende uren per week

1. Algemene gegevens

De arbeidsovereenkomst voorziet in een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 20 uur. De voltijdse te presteren arbeidsduur bedraagt 38 uur. De werknemer presteert per week 25 uur, hij presteert m.a.w. 5 bijkomende uren.

  Per week Per kwartaal
Voltijdse tewerkstelling 38 uur /
Deeltijdse tewerkstelling/
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur volgens arbeidsregeling
20 uur 260 uur
Gepresteerde uren 25 uur 325 uur
Bijkomende uren 5 uur 65 uur

2. Overloon

De werknemer heeft dit kwartaal 65 bijkomende uren gepresteerd. Hij zal voor 26 bijkomende uren (65u. - krediet 39 u) recht hebben op overloon.

  Per week Per kwartaal
Bijkomende uren 5 uur 65 uur
Krediet - 39 bijkomende uren per maand - zonder overloon / 39 uur
Bijkomende uren met overloon (50%) / 26 uur

3. Inhaalrust

De door de werknemer gepresteerde bijkomende uren bedragen meer dan 20% van zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur. Hij kan dus aanspraak maken op onbetaalde inhaalrust.

  Per week Per kwartaal
Bijkomende uren 5 uur 65 uur
Mogelijke inhaalrust
Bijkomende uren
mrer dan 20% van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur