Voor wie geldt de groepsverzekering?

Iedereen die regelmatig een maandloon ontvangt en voor een bedrijf werkt waar de werkgever gekozen heeft een groepsverzekering af te sluiten voor een bepaalde personeelscategorie.


Voorbeelden: arbeiders, bedienden, kaders, bestuurders, afgevaardigde bestuurders, zaakvoerders.


Nieuw aangeworvenen die binnen een categorie vallen, waarvoor de werkgever een groepsverzekering heeft afgesloten, hebben automatisch recht op deze verzekering.


De wet zegt wel dat elke categorie objectief aantoonbaar en open gedefinieerd moet zijn. Een verzekering afsluiten voor de categorie 'alle werknemers die groter zijn dan 1m70" kan dus niet.


Ook zelfstandigen kunnen een groepsverzekering afsluiten.