Verboden liefdes op het werk

Love contracts

Vanuit die redenering is het voor de werkgever ook moeilijk om een relatie op het werk te verbieden. "Hij kan wel optreden als het functioneren van de werknemer in het gedrang komt. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer er een gezagsrelatie is tussen de geliefden, denk aan de manager en zijn secretaresse. Ook een relatie met een derde partij - een student, een klant of een patiënt - kan voor de werkgever risico's inhouden. Om te voorkomen dat het de spuigaten uitloopt, kan de werkgever richtlijnen opnemen in het intern reglement. In de VS gebeurt dit zelfs heel vaak, daar hebben ze zogenaamde love contracts."

Uit de praktijk

Dat het wel eens goed fout kan lopen met een relatie op het werk, bewijzen ook volgende cases:

1. Het directielid en de concurrent

Eind jaren negentig had een juriste van Feyenoord en relatie met een directeur van Ajax. Omwille van de rivaliteit tussen de clubs oordeelde de rechter dat het dringende ontslag van de juriste geoorloofd was. Het risico dat er info over opstelling en transferbeleid zou doorgegeven worden, was immers te groot.

2. Het kaderlid en de ondergeschikte

In Gent draaide een relatie tussen een kaderlid en een ondergeschikte uit op ontslag voor het kaderlid. De rechter redeneerde dat het functioneren van beide werknemers op de helling stond. Het kaderlid kon niet langer objectief oordelen over de prestaties van zijn vriendin.

3. De badmeester en het minderjarige meisje

In een zwembad werden een vrouwelijke badmeester en een minderjarig meisje betrapt terwijl ze elkaar betastten. De twee hadden al een tijdje een relatie met elkaar. Toch leidde dat toen niet tot ontslag. De rechter vond immers dat het functioneren van de vrouw niet in het gedrang kwam. Hendrickx: "In de huidige context zou dit wellicht wel het geval zijn."

4. De verpleger en de patiënt

Een therapeut in een revalidatiecentrum in Enschede werd ontslagen omdat hij met twee van zijn patiënten een seksuele relatie had. De zaak kwam aan het licht nadat een van de vrouwen naar de directie stapte. De relaties waren not done omwille van het geestelijke overwicht van de therapeut.

Terug naar het dossier 'liefde op de werkvloer'