Vanaf wanneer heb je recht op werkloosheidsvergoeding na ontslag?

"Onlangs kreeg ik mijn ontslag bij het bedrijf waar ik 6 jaar gewerkt had. Moet ik wachten tot na mijn opzegtermijn om een werkloosheidsuitkering aan te vragen of kan dat vroeger?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Zonder loon

Wanneer je ontslagen bent en niet onmiddellijk een nieuwe job vindt, kan je recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. De basisvoorwaarden om in aanmerking te komen voor uitkeringen zijn: onvrijwillig zonder arbeid en zonder loon zijn.

Als je ontslagen bent met een te presteren opzeggingstermijn, kan je uiteraard ten vroegste uitkeringen ontvangen na afloop van je opzeggingstermijn. Tijdens de opzeggingstermijn ben je nog niet werkloos en krijg je nog je normaal loon.

Als je arbeidsovereenkomst onmiddellijk verbroken wordt met betaling van een opzeggingsvergoeding, kan je ten vroegste uitkeringen krijgen na de periode gedekt door de opzeggingsvergoeding.

In het kader van de Wet Eenheidsstatuut zijn er sommige arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst aangevangen is vóór 2014 die in geval van ontslag in aanmerking komen voor een ontslagcompensatievergoeding. Dit is een tegemoetkoming omdat de opzeggingstermijn voor die arbeiders nog gedeeltelijk wordt bepaald op basis van de oude, minder gunstige regels. De ontslagcompensatievergoeding valt ten laste van de RVA . Zij is gelijkgesteld met een opzeggingsvergoeding. Arbeiders die een ontslagcompensatievergoeding genieten, kunnen pas ten vroegste na de periode gedekt door die vergoeding werkloosheidsuitkeringen ontvangen.

De werknemer kan ook andere vergoedingen ontvangen naar aanleiding van zijn ontslag, die als loon beschouwd worden in de werkloosheidsreglementering. Denk aan de uitwinningsvergoeding en de vergoeding wegens toepassing van een concurrentiebeding. Ook tijdens periodes gedekt door deze vergoedingen kunnen nog geen werkloosheidskeringen genoten worden.

Aanvraag

Het is niet omdat je pas werkloosheidsuitkeringen kunt ontvangen zodra je in een periode belandt niet meer gedekt is door loon, dat je je dossier niet bij je uitbetalingsinstelling of bij de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) kan gaan openen.

Het is zelfs aangewezen om niet te wachten tot afloop van de periode gedekt door loon, wil je zo snel mogelijk uitkeringen ontvangen. Met het C4-document dat je van je werkgever ontvangt bij het einde van je arbeidsovereenkomst, kan je werkloosheidsuitkeringen aanvragen. Wanneer je arbeidsovereenkomst verbroken wordt, met betaling van een verbrekingsvergoeding, krijg je het document onmiddellijk.
Ben je ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn, dan krijg je het C4-document pas na afloop van de opzeggingstermijn. Dit moet je dan zo snel mogelijk binnen brengen bij je uitbetalingsinstelling of de HVW zodat je dossier verder kan afgewikkeld worden.