Tips voor het exitgesprek van een werknemer

Je ziet het waarschijnlijk niet graag gebeuren, maar een solide werkkracht heeft beslist om je bedrijf te verlaten en nieuwe carrièrepaden te bewandelen. Tijd voor een laatste heart to heart: het exitgesprek.

1. Wie?

Het kan een goed idee zijn om niet de directe overste van de werknemer het gesprek te laten leiden. Er kan immers spanning hangen die je liever wil vermijden in een open en eerlijke dialoog.

2. Wanneer?

Soms kan het nuttig zijn om het exitgesprek enkele weken uit te stellen, tot na het vertrek van de werknemer. Zo kan hij of zij de gedachten even op een rijtje zetten en zijn of haar ervaringen in perspectief plaatsen. Zo’n uitgesteld interview kan natuurlijk wel praktische problemen met zich meebrengen, wanneer de werknemer meteen na het vertrek bij een andere werkgever aan de slag gaat.

3. Doel?

Hou als manager altijd voor ogen dat je vooral nuttige informatie uit dit gesprek wil halen: wat kan ik verbeteren om goede werknemers aan de slag te houden? Wat kan ik doen om de werksfeer op te krikken?

4. Vragen?

Een aantal gerichte vragen kunnen je meteen veel informatie geven over het waarom van het vertrek van de werknemer. Wij geven alvast enkele voorbeelden.

  • Wat is de voornaamste reden van je vertrek?
  • Is er een directe aanleiding voor je vertrek?
  • Welk aspect van de job vond je het aantrekkelijkst? Wat vond je minder leuk?
  • Wat zou je willen veranderen aan je job om ons bedrijf te verbeteren?
  • Was de job wat je er in eerste instantie van verwacht had?
  • Kreeg je genoeg ondersteuning om je job naar behoren uit te voeren?
  • Wat vind je van ons systeem voor het evalueren van werknemers?
  • Kreeg je genoeg feedback over je werk?
  • Heeft dit bedrijf je geholpen op je carrièrepad?
  • Onder welke omstandigheden zou je overwegen om terug hier te komen werken?

Bron: tribehr.com