Outplacement in trek, maar niet altijd succesvol

Het aantal kandidaten dat via outplacement een nieuwe job zoekt, zit in stijgende lijn. En ja, daar zit de crisis zeker voor iets tussen. Gemiddeld duurt het 138 dagen om via outplacement een nieuwe job te vinden.


Vooral in Vlaanderen


Zo’n 57%. Dat is de stijging van het aantal outplacementprogramma’s die Randstad-dochter en marktleider Galilei optekende tussen september 2008 en september 2009. Tussen 2007 en 2008 bedroeg die stijging al 35%. Dat ontslagen 45-plussers verplicht worden outplacement te volgen, is wellicht de belangrijkste verklaring voor de enorme stijging, al zal ook de crisis haar rol spelen. De stijging is vooral voelbaar in Vlaanderen: +73 %. In Wallonië is het aantal programma’s met 35% gestegen, in Brussel, met 30%. Nog een opmerkelijk feit: het aantal bruggepensioneerden dat een outplacementprogramma volgt, is op een jaar tijd bijna verdriedubbeld.


Outplacement niet altijd succesvol


De cijfers van Galilei zijn representatief voor de hele sector. Federgon tekende iets meer dan een maand geleden gelijkaardig cijfers op. Zij hadden het over een stijging van 55% ten opzichte van het eerste semester van 2008.


Het effect van de crisis mag dan wel gunstig zijn voor de sector, op sociaal vlak zijn de gevolgen uiteraard nefast: het aantal personen dat werk heeft gevonden dankzij de begeleiding is sinds een jaar verminderd. Van september 2007 tot september 2008 was de activeringsgraad 78%, van juni 2008 tot juni 2009 nog 70% en van september 2008 tot september 2009 daalde de activeringsgraad tot 58%.


138 dagen om een kandidaat aan het werk te helpen


De gemiddelde leeftijd van de betrokken personen is in vier jaar tijd van 41 naar 48 jaar gestegen. Daarmee is nog maar eens bevestigd dat het moeilijker en moeilijker wordt om boven de 45 jaar aan werk te geraken.


Nog een andere vaststelling: werknemers hebben hun eisen bijgesteld, ze zijn vandaag veel flexibeler in hun keuze van een nieuwe job dan een jaar geleden. Wat betreft de begeleidingsduur merkt Galilei dan weer geen enkele verandering. Het duurt ongeveer 138 dagen voor een kandidaat werk vindt.


Tekst: Rafal Naczyk