Outplacement / kostprijs

- De kostprijs van de outplacementbegeleiding is ten laste van de werkgever. In sommige sectoren betaalt het Sociaal Fonds deze kost.

- Er mag geen afbreuk gedaan worden aan de wettelijk vergoedingen die voorzien zijn bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst