Outplacement / Wie komt in aanmerking?

 

Outplacement is een geheel van diensten die de werknemer kan helpen bij het vinden van een nieuwe job. Werknemers die aan de volgende cumulatieve voorwaarden beantwoorden, hebben recht op outplacement:

- verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst (onbepaalde tijd/bepaalde tijd/duidelijk omschreven werk)

- onderworpen zijn aan de bepalingen van de CAO-wet (grofweg gaat het om een tewerkstelling in de privé-sector)

- ontslagen worden door de werkgever, maar niet om dringende reden

- minstens 45 jaar oud zijn op het ogenblik van het ontslag (dit is het ogenblik van de kennisgeving van het ontslag)

- minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit tellen op het ogenblik van het ontslag

- geen aanspraak kunnen maken op rustpensioen.