Outplacement / Wat als werkgever verplichtingen niet nakomt?

 

Stel, de werkgever weigert de regels rond outplacement toe te passen en ontneemt op die manier de werknemer het recht op outplacement. Wat moet de werknemer in dit geval ondernemen en welke maatregelen hangen de werkgever boven het hoofd?

- De werknemer meldt aan de RVA dat de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt.

- De werkgever dient dan een bedrag van 1.800 euro per niet-begeleide werknemer te betalen. De invordering gebeurt via de RSZ en het bedrag wordt dan op de rekening van de RVA gestort. Dat bedrag wordt dan gebruikt voor de financiering van outplacement voor werknemers die daar nog niet van genoten hebben.