Outplacement / Verlies werkloosheidsuitkering bij weigering

 

De betrokken werknemer die recht heeft op outplacement riskeert zware sancties wanneer hij:

- geen outplacement aanvraagt waarop hij recht heeft;

- weigert mee te werken aan of in te gaan op een geldig outplacementaanbod.

- zich niet inschrijft bij een tewerkstellingscel van een bedrijf in herstructurering.

Hij kan zijn werkloosheidsuitkeringen verliezen:

- ofwel tijdelijk voor een periode van minimum 4 weken tot maximum 52 weken;

- ofwel definitief wanneer de weigering gebeurt met de bedoeling uitkeringen te krijgen.