Outplacement / Sectorale afwijkende regelingen

Wat de modaliteiten van de uitoefening van het recht op outplacement betreft (aanvraagprocedure, duur, financiering), kunnen in de bedrijfssectoren regelingen worden vastgelegd die afwijken van bovenstaande principes.

Een van de sectoren die een eigen regeling heeft uitgewerkt is het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (P.C. 218). In de cao die daarover gesloten werd, is ondermeer voorzien dat de verplichting van de werkgevers tot het organiseren van outplacement wordt overgedragen aan het sectoraal vormingsinstituut CEVORA.