Outplacement / Duur van outplacementbegeleiding

 

Het outplacement duurt ten hoogste 12 maanden en wordt ingedeeld in drie verschillende periodes:

Eerste periode: de eerste twee maanden

De werknemer heeft recht op 20 begeleidingsuren.

Tweede periode: de volgende vier maanden

Indien de werknemer geen nieuwe job heeft gevonden als werknemer of zelfstandige, kan hij vragen om de begeleiding voort te zetten ten belope van maximum 20 uur. Het verzoek moet schriftelijk binnen de maand gebeuren en vergezeld zijn van een verklaring van de werknemer dat hij nog geen job gevonden heeft.

Derde periode: de volgende zes maanden

Indien de werknemer nog altijd geen job heeft gevonden, kan hij nog - als hij het wenst - schriftelijk vragen om de begeleiding verder te volgen voor de resterende 6 maanden voor de duur van maximum 20 uur.

Extra

Indien de werknemer een baan heeft gevonden maar die verliest binnen de drie maanden die volgen op zijn indiensttreding, kan de outplacementprocedure op zijn verzoek hervat worden (voor de resterende periode van 12 maanden).