Ontslag gekregen: hoe moet het nu verder?

Ontslagen worden, om eender welke reden dan ook, is dikwijls een ingrijpender dan je denkt. Velen ervaren het als een kwetsende of vernederende situatie. Sommigen zitten met praktische vragen en twijfels. “Heb ik de juiste papieren?”, “Ben ik op een correcte manier ontslagen?”, “Hoe ga ik ermee om?” Bij de pakken blijven zitten is geen oplossing, het beste is om zo snel je kan de draad terug op te pikken.  

Inhoud:

 1. Ontslag: hoe met het nu verder? 
 2. Waarom ben ik ontslagen? 
 3. De juiste ontslagpapieren
 4. Wat houdt outplacement in?
 5. Sollicitatieverlof

 

Of je ontslag nu onverwacht is of niet, het is een harde noot om te kraken. Gelukkig is er een sociaal vangnet, zodat je inkomensverlies een beetje verzacht wordt door een werkloosheidsuitkering. Maar het neemt wat tijd in beslag om de psychologische klap te verwerken.

Enkele tips om je ontslag te verwerken:

 

1. Neem je tijd

Na het ontslag ga je dikwijls door een soort rouwproces: je voelt ontkenning, kwaadheid maar ook twijfels en depressieve gevoelens. Je ontslag voelt aan als een persoonlijk falen, je voelt je aan de kant gezet. Die gevoelens veeg je beter niet zomaar van tafel. Je zult waarschijnlijk wat tijd nodig hebben om opnieuw positief terug te blikken. Uiteindelijk komt er een punt waarop je het ontslag aanvaardt en je misschien zelfs opgelucht bent dat het zo is gelopen. Je ontslag geeft je immers de kans om na te denken over je prioriteiten  en over nieuwe mogelijkheden.

TIP

Bij een hoofdstuk afronden, hoort een afscheid. Dat kan door bijvoorbeeld een afscheidsdrink te organiseren voor je collega’s.

 

2. Breng structuur aan

Na je ontslag kan je het er natuurlijk even van pakken. Meer nog, een reis plannen of iets impulsiefs doen, kan je terug moed en motivatie geven om erin te vliegen. Je hoeft je ook  niet schuldig te voelen als je de hele dag in je pyjama rondloopt. Maar blijf niet te lang in de sofa-modus. Breng snel terug structuur aan je in leven. Een goede planning helpt je om je dag in te delen. Plan je dag niet vol sollicitatiebrieven: je hebt nu even de tijd om van je hobby’s te genieten die je lang aan de kant moest schuiven-  voor je job.

 

3. Ga niet impulsief aan het werk

Begin niet in het wilde weg te solliciteren. Sta op voorhand even stil bij waar je goed in bent, wat je graag doet, waar je minder goed in bent en waar op het professionele vlak naartoe wil.

TIP

Onze Competence Indicator helpt je om je sterke en zwakke punten in kaart te brengen. Het is een wetenschappelijke tool die aangeeft hoe je omgaat met je collega’s, hoe je denkt en welke invloed dat heeft op je werk. De tool helpt te je ontdekken welke job bij jou past.

 

 

4. Verdoezel je ontslag niet

Ontslagen worden is geen schande. Velen hebben het voor jou meegemaakt. Wel belangrijk is dat je een verhaal klaar bouwt over het ‘hoe’, ‘wat’ en ‘waarom’ van je ontslag. Tracht er lessen uit te trekken en koester geen wrok. Laat je boosheid of frustratie niet de bovenhand halen.

 

5. Leer opnieuw solliciteren

Wie na een lange periode terug moet solliciteren, merkt  vaak dat het  in het begin wat stroef verloopt. Je kan je laten begeleiden in je zoektocht. Lees zeker ook onze tips in het ‘cv’ en ‘motivatiebrief’.

 

50-plus en je job kwijt?                

 

Je bent niet kansloos

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat je kansen op de arbeidsmarkt een pak lager liggen eenmaal je 50 bent. Zelfs al vanaf 45 jaar krijg je vandaag het etiket ‘oudere werknemer’ opgekleefd. In de toekomst zal die groep echter groeien. Vandaag verbreedt zelfs de groep zoekende 60-plussers; ook zij worden geactiveerd.  Als 50-plusser kun je evenwel  troeven voorleggen die jongere sollicitanten niet hebben.

 

Outplacement en interims

Als werkloze vijftigplusser blijf je beter niet bij de pakken zitten. Outplacement (zie stap 4) kan je helpen. (Vanaf 1 januari 2016 kan een werknemer dat trouwens niet meer weigeren.) Een ander kanaal om aan nieuw werk te geraken, is interimarbeid. De groeiende vraag naar uitzendkrachten is ideaal voor ouderen om terug aan de bak te geraken.

 

Speel je flexibiliteit uit

Een vijftigplusser heeft minder beslommeringen dan een jongere werknemer. Een vijftiger moet namelijk niet meer op tijd aan de schoolpoort staan om kinderen af te zetten of op te halen. Je kan naar het werk vertrekken wanneer je wil en ook met de schoolvakanties hoef je geen rekening meer te houden.

 

Snel operationeel

Het grote voordeel in vergelijking met jongere werknemers is dat vijftig’ers weinig of geen inwerktijd nodig hebben. Ze aanvaarden snel opdrachten, begrijpen beter wat er verwacht wordt en hoe zo’n proces verloopt, en durven sneller knopen door te hakken. Bovendien willen jongeren vaak hun eigen capaciteiten benadrukken, terwijl oudere werknemers het belang van teamwerk beter vatten.

 

 

Soms zie je als werknemer je ontslag helemaal niet aankomen. Tijdens het ontslaggesprek of in de brief, is het misschien niet onmiddellijk duidelijk wat precies  de aanleiding was. Toch nam je  het voor de werkgever veelal een weloverwogen beslissing. Je kan zeker lessen trekken uit je ontslag, als je te weten komt wat aan de oorzaak lag.

 

Leer uit je fouten

Ga na waar en waarom het fout gelopen is. Wees eerlijk met jezelf, maar zoek de positieve kant van de zaak, blijft het niet meezeulen. Misschien liep het mis omdat de job je toch niet helemaal op je lijf geschreven was.

 

Wat als je niet akkoord gaat met de reden van ontslag?

Soms houdt de reden van je ontslag geen verband met je gedrag als de werknemer. Of misschien strookt de reden van je ontslag niet met de werking van de onderneming. Die gevallen kan je naar de rechtbank stappen en een vergoeding vragen wegens ‘kennelijk onredelijk ontslag’.  Als de rechtbank oordeelt dat de werkgever onredelijk was, kan de rechter een schadevergoeding toekennen van minstens 3 weken tot maximum 17 weken loon.

 

Soorten ontslag

Het ene ontslag is het andere niet. Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg akkoord zijn gegaan of misschien was er een collectief ontslag. Raadpleeg het onderdeelsoorten ontslagvoor meer uitleg hierover.

 

De meest voorkomender redenen voor ontslag:

 • Slechte prestaties

Je job goed doen is voorwaarde nummer één om aan het werk te blijven. Dikwijls is het niet (alleen) wat je doet, maar ook je gedrag binnen het team of op de werkvloer, dat de doorslag geeft. Ook je productiviteit kan een knelpunt zijn.

 • Veel afwezig

Vaak niet komen opdagen voor het werk, wordt niet geapprecieerd. Werkgevers vallen er wel degelijk over wanneer ze rapporten opmaken.

 • Seksuele intimidatie

Hoe onschuldig je bedoeling – “het was maar om te lachen”– ook seksuele toespelingen horen niet huis op de werkvloer.

 • Kwaadsprekerij

Kwaadspreken over een collega of over je baas, of het nu op kantoor is of op Facebook, is not done. Iets wat je louter ‘van horen zeggen’ hebt, hou je beter voor jezelf. Steen en been klagen over je job of over je werkplek is ook geen goed idee als je er lang wil blijven.  

 • Liegen of stelen

Een doosje paperclips meenemen van je werk voor privé-gebruik mag niet. Ook digitale diefstal is verboden. Liegen is evenmin een goed idee. Heb je gelogen op je cv over werkervaring, dan is het dikwijls moeilijk vol te houden in de leugen.

 • Te veel op internet zitten

Datingssites, social media of filmpjes op YouTube kunnen je van je werk houden. Je baas betaalt je immers niet om rond te surfen. Niet elke werkgever is even streng, maar het zou niet de eerste keer zijn dat iemand ontslagen wordt voor ‘ongeoorloofd gebruik van internet op het werk.’

 • Niet luisteren naar je baas

Niet doen wat je baas je oplegt:  niet de beste carrièremove. Soms hebben bazen ongelijk, maar in plaats van het werk niet te doen, kan je dat beter op een respectvolle manier aankaarten.

 

Een werkgever moet zich aan bepaalde voorwaarden houden om jou te ontslaan. Hij moet ervoor zorgen dat je de juiste papieren in handen krijgt. Doet hij dat niet, dan kan dat de werkgever een fikse boete opleveren.   

 

Als de werkgever wil dat je de opzegtermijn respecteert:

Als je werkgever wil dat je de opzegtermijn – de periode dat je nog doorwerkt na je ontslag – uitdoet, kan hij je op twee manieren inlichten. Via de post per aangetekende brief of met deurwaardersexploot. De brief moet de aanvang en de duur van de opzeggingstermijn vermelden.

TIP

Neem een kijkje in onze sectie ‘wettelijke kanten van het ontslag’ om te weten hoe lang je opzegtermijn zal zijn. De opzegtermijn moet ervoor zorgen dat je lopende dossiers kan afronden en geeft het bedrijf de kans om naar iemand anders op zoek te gaan.

 

Als je de opzegtermijn niet meer moet uitdoen:

Wanneer de werkgever je opzeggingsvergoeding wil uitbetalen, hoeft hij de voorgaande regels eigenlijk niet te volgen. De werkgever kan je dan ontslaan op de manier waarop hij/zij wil, zelfs via een gewone brief of mondeling.

 

C4 of ontslagformulier

Je werkgever is verplicht je ontslagformulier of C4 mee te geven. Daarop komt de datum en de reden van je ontslag. Het document is onmisbaar als je je als werkzoekende wil inschrijven, alleen hiermee bekom je je werkloosheidsuitkering.

TIP

Eenmaal je je C4 hebt gekregen, kan je je inschrijven bij de VDAB om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Je kan je inschrijven vanaf 4 weken voor het beëindigen van je contract tot 8 dagen erna. De datum van het einde van je contract staat  op je C4.

 

De werkgever kan je in bepaalde gevallen niet ontslaan

Werknemers hebben op bepaalde momenten extra bescherming. Ook die zijn omschreven in de wet. Zo zijn een zwangere werknemer of een vakbondsafgevaardigde beschermd tegen ontslag. Voor een uitgebreide opsomming, zie ‘wettelijke kant van ontslag.’

 

Ontslag motiveren

Elke werknemer heeft het recht om de redenen van zijn ontslag te kennen. Wie deze graag verneemt, kan dit met een aangetekende brief vragen aan de werkgever binnen de twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst. Moet je een opzeggingstermijn  presteren, dan kan je navraag doen tot zes maanden na de opzeg. De werkgever heeft twee maanden de tijd om in een aangetekende brief de redenen van het ontslag mee te delen. Doet hij dit niet, dan krijgt hij een boete opgelegd van twee weken loon. De werkgever kan natuurlijk ook spontaan de redenen van ontslag meedelen, zonder dat je er als werknemer om vraagt.

 

Outplacement geldt alleen voor werknemers die op het ogenblik van ontslag minstens 45 jaar oud zijn en minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben bij het bedrijf. De werkgever hoeft dit niet aan te bieden aan werknemers die minder dan een halftijds werken en werknemers die na het ontslag niet meer op de arbeidsmarkt moeten komen (zoals bruggepensioneerden). Bovendien mag je niet ontslagen zijn om dringende reden. Alles wat je moet weten over outplacement in vijf vragen.

 

1. Wat is outplacement?

Een outplacementprogramma is erop gericht dat ontslagen werknemers zo snel mogelijk nieuw werk vinden. Het is een dienst die de werkgever moet aanbieden bij je ontslag. Het programma verloopt in vier fasen.

 • Eerste fase: deze dient ervoor het ontslag – emotioneel – te verwerken. Hier wordt stilgestaan bij de reden van ontslag en de verwachtingen van de outplacement.
 • In de tweede fase gaat men kijken naar persoonlijke en professionele situatie van de werknemer. Welk traject heb je tot nu toe afgelegd ?
 • In de derde fase wordt het profiel van de kandidaat in kaart gebracht. Daarbij gaat het over je ambities, vaardigheden, kennis en kwaliteiten en hoe ze  op de arbeidsmarkt ingezet kunnen worden.
 • In de vierde fase gaat het over de meest ideale en realistische loopbaanperspectieven. Je wordt ook begeleid in je zoektocht naar een nieuwe job.

 

2. Hoe verloopt de aanvraag?

Binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst, moet de werkgever schriftelijk  outplacement aanbieden aan de werknemer. Als werknemer heb je één maand de tijd om op het aanbod in te gaan, maar je hoeft het programma nog niet te volgen tijdens de opzegtermijn.

 

3. Duur van outplacementbegeleiding

Het outplacement duurt maximaal 12 maanden. Tijdens de eerste twee maanden heb je als werknemer recht op 20 begeleidingsuren. Heb je na vier maanden nog geen werk gevonden en dan kan je telkens vragen de begeleiding verder te zetten met 20 uur. Als je nog altijd geen job hebt gevonden, kan je voor de resterende 6 maanden van de duur nog maximaal 20 uur vragen de begeleiding verder te volgen.

 

4. Ben je verplicht het outplacementprogramma te volgen?

Vraag je geen outplacement aan terwijl je daar wel recht op hebt, dan kunnen daar zware sancties op volgen. Ook wanneer je weigert mee te werken aan een geldig outplacementaanbod of je niet inschrijft bij de VDAB. Je kan je werkloosheidsuitkering verliezen (van minimum 4 tot maximum 52 weken).

 

5. Wat als de werkgever zijn verplichtingen niet nakomt ?

Wanneer de werkgever weigert de regels rond outplacement toe te passen, kan je dat  melden bij de RVA. De werkgever moet dan een bedrag van 1.800 euro betalen.

 

 Of je nu  je ontslag gaf of kreeg, tijdens je opzegtermijn mag je verlof opnemen om een nieuwe job te zoeken. 

 

 

Dient voor:

Het sollicitatieverlof mag je voor allerlei zaken aanwenden: een sollicitatiebrief of cv schrijven, een gesprek, opzoekingswerk, selectieproeven afleggen…

 

Behoud van loon:

Tijdens je sollicitatieverlof behoud gewoon je loon. Hoeveel vrijaf je mag nemen, hangt af van de duur van de opzeggingstermijn en of je voltijds of deeltijds werkt. Een overzicht:

 

Outplacement ?

Opzeggingstermijn

Sollicitatieverlof

Nee

Laatste 26 weken

1 of 2 halve dagen per week

Nee

Periode voorafgaand aan laatste 26 weken

1 halve dag per week

Ja

Volledige duur opzegtermijn

1 of 2 halve dagen per week

 

Voorbeeld:

Je neemt ontslag met een opzegtermijn van 13 weken. Dan mag je 1 dag of 2 halve dagen per week afwezig zijn tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn om een nieuwe job te zoeken.

Als deeltijds medewerker heb je ook recht op deze afwezigheden, maar dan in verhouding tot je prestaties per week.

 

Niet op te sparen:

Je kan je sollicitatieverlofdagen niet meenemen naar de volgende week. Wil je toch je sollicitatieverlofdagen opsparen en in een keer opnemen, dan moet je het op een akkoordje weten te gooien met je werkgever.