Ons bedrijf gaat sluiten. Wat gebeurt er met mijn zorgkrediet?

"Ons bedrijf sluit over enkele maanden de deuren. Er wordt een collectieve ontslagregeling uitgewerkt. Ikzelf heb halftijds zorgkrediet en krijg hiervoor een premie van de Vlaamse regering. Wat gebeurt hiermee als ik werkloos ben?"
Het antwoord van Ellen Froeyman, SD Worx

Extra premie van de Vlaamse overheid

Werknemers kunnen van de Vlaamse overheid een bijkomende aanmoedigingspremie zorgkrediet ontvangen wanneer ze:

  • een thematisch verlof opnemen: ouderschapsverlof, verlof voor de bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid of palliatief verlof.
  • een halftijds of volledig tijdskrediet opnemen om te zorgen voor:
  • een zwaar ziek gezins- of familielid of een terminaal ziek persoon
  • een moeder of vader die ouder is dan 70 jaar
  • een kind tot en met de leeftijd van 7 jaar. Voor kinderen met een handicap van minstens 66% (in het stelsel kinderbijslag) is dit tot en met 11 jaar.

Deze aanmoedigingspremie komt bovenop de federale onderbrekingsuitkeringen die worden uitbetaald door de RVA.

Voorwaarden

Om een zorgkrediet te ontvangen, moet de werknemer:

  • tewerkgesteld zijn in het Vlaamse gewest
  • het federale thematisch verlof of tijdskrediet al hebben verkregen

Opgelet! De aanmoedigingspremie voor zorg aan ouders die ouder zijn dan 70 jaar en kinderen tot en met 7 jaar (twee laatstgenoemde categorieën) kan enkel worden toegekend als een sectorakkoord, bedrijfsakkoord of toetredingsakte de toepassing van een zorgkrediet mogelijk maakt.

Valt de premie weg als het bedrijf de deuren sluit?

Om recht te hebben op tijdskrediet of een thematisch verlof moet een werknemer tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht. Bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst zal deze werknemer zijn tijdskrediet of thematisch verlof stoppen en kan de werknemer ook geen aanspraak meer maken op zijn zorgkrediet.

In samenwerking met SD Worx