Mijn CAO waarop mijn brugpensioen steunt is afgelopen. Kan ik nu nog met brugpensioen?

Vorig jaar ben ik 58 jaar geworden. Mijn werkgever heeft mij in september ontslagen omdat ik met brugpensioen wil gaan. Mijn opzeggingstermijn loopt in principe af eind augustus 2011. Je hebt maar recht hebt op brugpensioen als hierover een CAO bestaat, maar deze liep op 31.12.2010 af. Kan ik nu nog wel met brugpensioen?
Het advies van Kathy Dillies, SDWorx

Zoals je aangeeft, steunt het recht op brugpensioen op een CAO. Afhankelijk van het brugpensioenstelsel zal dit een nationale CAO zijn of één op sector niveau. Het kan ook gaan om een ondernemingsCAO.
BrugpensioenCAO’s zijn steeds van bepaalde duur van maximum 3 jaar.

Het klopt dat nu heel wat sectorale CAO’s op 31.12.2010 afgelopen zijn. Maar geen paniek, je recht op brugpensioen komt hierdoor niet noodzakelijk in gedrang.

Om recht te hebben op brugpensioen moet je:

  1. voldoen aan de leeftijdsvereisten opgenomen in de CAO
  2. en een zeker beroepsverleden kunnen bewijzen.

De leeftijdsvereiste (vb.minstens 58 jaar) moet vervuld zijn:

  1. bij het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst. In jouw geval betekent dat na afloop van de opzeggingstermijn en
  2. binnen de geldigheidsduur van de CAO waarop het recht op brugpensioen steunt. De opzeggingstermijn mag eindigen buiten de geldigheidsduur van de CAO, voorzover de leeftijd bereikt is tijdens de geldigheidsduur.

Vermits je vorig jaar 58 jaar bent geworden, heb je de vereiste leeftijd bereikt tijdens de geldigheidsduur van de CAO. Het feit dat die CAO nu afgelopen is, doet hier geen afbreuk aan.

Indien je het vereiste beroepsverleden kan voorleggen op het effectieve einde van de arbeidsovereenkomst, dan kan je zonder problemen op brugpensioen vertrekken.