Man ontslagen wegens ‘foute’ tattoo

Carl Newman, een voormalige Amerikaanse marinier, werd ontslagen van zijn job als treinbestuurder. De reden? Een tatoeage op zijn arm met een citaat van een vooraanstaand legergeneraal.

Veteraan Newman was na zijn tijd in Irak teruggekeerd naar het gewone burgerleven en had een job bij Union Pacific Railroad in Kansas. Hij werd echter ontslagen in 2010 omdat hij volgens zijn oversten het arbeidreglement had overtreden: aanzetten tot geweld op de werkvloer, zo luidde het verdict.

De man uit Kansas had immers een tatoeage op zijn arm met een stoer citaat van generaal James Mattis (foto), tegenwoordig de gezagvoerder van het United States Central Command. Toen die in 2003 de mariniers in Irak leidde sprak hij tegen een aantal Iraakse stamhoofden de woorden "I come in peace. I didn't bring artillery. But I am pleading with you, with tears in my eyes: If you f--- with me, I'll kill you all."

Het is die uitspraak die Newman op zijn arm had staan en die de aanleiding vormde voor zijn ontslag. Zelf beweert hij echter dat die tatoeage maar een excuus was om hem te kunnen ontslaan. De ware reden is volgens Newman dat hij als klokkenluider onveilige werksituaties bij Union Pacific Railroad aanklaagde. Zo belde hij honderden keren naar de veiligheidstelefoon om gevaarlijke omstandigheden op het spoor te melden.

Bijna twee jaar later vecht Newman nog altijd zijn ontslag aan. Voor de rechtbank eist hij een vergoeding voor zijn verlies van loon en voordelen, de gemaakte medische kosten en de geleden schade. Tevens vraagt hij een morele schadevergoeding en wil hij dat zijn voormalige werkgever opdraait voor zijn juridische kosten.