Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Mag mijn baas mij ontslaan als ik tijdskrediet neem?

 

De werknemer die geniet van een tijdskrediet is beschermd tegen ontslag. De werkgever kan de loopbaanonderbreker slechts ontslaan in geval van een dringende of voldoende reden die niets te maken heeft met de loopbaanonderbreking.

De bescherming tegen ontslag eindigt 3 maanden na het einde van het tijdskrediet.

Gaat de werkgever tijdens de beschermingsperiode zonder voldoende of dringende reden toch over tot ontslag, dan moet hij, behalve een eventuele opzeggingsvergoeding, ook een forfaitaire vergoeding betalen die overeenkomt met 6 maanden loon.

I.s.m. SD Worx

 

 

asset/52227

Brochure van de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg