Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Lastenverlaging en betere financiering van de Sociale Zekerheid

Naast de voorgaande maatregelen voorziet het Generatiepact ook in een belangrijk pakket aan lastenverlagingen voor werkgevers. Eens ze op kruissnelheid zijn, zullen die de loonkosten voor de werkgevers met nog eens 900 miljoen euro extra verlagen. Met die bijkomende lastenverlagingen wil het Generatiepact toekomstgerichte ondernemingen en onderzoekers aanmoedigen om het beste van zichzelf te geven. Als bedrijven meer innovatieve en aantrekkelijk producten kunnen produceren, zullen zij beter kunnen concurreren met het buitenland.


Om de lasten op arbeid te kunnen verlagen, voorziet het Generatiepact een verschuiving naar andere bronnen van inkomsten. Tot nu toe werd de sociale zekerheid hoofdzakelijk gefinancierd met de sociale bijdragen van werkgevers en werknemers. Na het Generatiepact wordt de financiering van de sociale zekerheid versterkt met een deel van de bestaande inkomsten uit roerende voorheffing en accijnzen. Zo zal voortaan 15 % van de roerende voorheffing naar de sociale zekerheid gaan, evenals 1/3 van de accijnzen op schadelijke producten zoals tabak.