Kan mijn werkgever mij plots dwingen om deeltijds te werken?

"Door de financiële crisis wil mijn werkgever mijn voltijdse job veranderen in een deeltijdse job. Kan dit zomaar? Kan ik niet op een systeem van tijdelijke werkloosheid gezet worden?"
Het antwoord van Ellen Froeyman, SD Worx

Eenzijdige wijziging verboden

Je werkgever kan jouw arbeidsduur niet eenzijdig wijzigen. Een eenzijdige wijziging van de arbeidsduur is immers een wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst.

Voert jouw werkgever een dergelijke wijziging toch eenzijdig door, dan zal dit beschouwd worden als een stilzwijgend (of 'impliciet') ontslag. Dit geeft jou het recht op een verbrekingsvergoeding.

Arbeider: tijdelijke werkloosheid - werkgebrek op grond van economische oorzaken

Als jouw werkgever het bestaande arbeidsritme in de onderneming tijdelijk niet kan handhaven ten gevolge van economische factoren, kan hij een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren. Deze regeling geldt enkel voor arbeiders.

Als werknemer  blijf je dan verder in dienst, maar de uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst.

Let wel: de economische oorzaken moeten conjunctureel zijn en niet structureel. Als werknemers voortdurend tijdelijk werkloos worden gesteld, kan de RVA beslissen dat de werkloosheid een structureel karakter heeft en dat vanaf een bepaalde datum de tijdelijke werkloosheid niet meer of nog slechts in beperkte mate aanvaard zal worden.

Bediende: schorsing ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden

Kan jouw werkgever als een onderneming in moeilijkheden beschouwd worden en is hij gebonden door een collectieve arbeidsovereenkomst of door een goedgekeurd ondernemingsplan, dan kan hij overgaan tot een volledige schorsing van de uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst of voor jou een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren.

Deze schorsing of deze regeling van gedeeltelijke arbeid moet gerechtvaardigd worden door economische oorzaken die verband houden met de crisis.