Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Kan ik ontslagen worden voor iets dat ik in mijn vrije tijd gedaan heb?

"Kan ik ontslagen worden voor iets dat ik in mijn vrije tijd gedaan heb en dat totaal geen verband houdt met mijn werk of mijn werkgever?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Geen motiveringsplicht

In het kader van de arbeidsovereenkomst heeft elke partij, zowel de werkgever als de werknemer het recht om de overeenkomst eenzijdig te beeindigen. Geen van beide partijen kan gedwongen worden om de overeenkomst verder uit te voeren. Het is zelfs zo dat ons ontslagrecht principieel  (op een aantal uitzonderingen na, bv. in geval van ontslag om dringende reden) geen motivering van het ontslag vereist. De uiting van de motivering bij de uitoefening van het recht tot ontslag is geen wettelijke vereiste.

Misbruik van ontslagrecht

Het is echter niet omdat een ontslag in de meeste gevallen niet gemotiveerd moet worden, dat de partij, hier de werkgever, die eenzijdig beëindigt, dit op een lichtzinnige en onredelijke manier mag doen. M.a.w. indien de werkgever de werknemer op een kennelijk onredelijke manier ontslaat, kan de werkgever veroordeeld worden tot een bijkomende schadevergoeding wegens misbruik van ontslagrecht, voor zover de werknemer dit kan aantonen.  

Ontslagreden = feit uit privéleven.

Kan een handeling gesteld tijdens je vrije tijd een reden tot ontslag uitmaken of is dit te verregaand en onredelijk?

De gedragingen, die je stelt tijdens je vrije tijd, houden normaal gezien geen verband met de uitvoering van je arbeidsovereenkomst. Buiten je werkuren mag je gaan en staan waar je wilt en hoef je geen verantwoording af te leggen aan je werkgever.

Toch werd in rechtspraak al geoordeeld dat handelingen uit je privé-leven een negatieve invloed kunnen op je arbeidsrelatie en een reden tot ontslag kunnen uitmaken.  

Zo werd het ontslag van een werknemer, die een misdrijf (drugsmokkel) had gepleegd buiten zijn werkuren,  als terecht aanvaard. Het misdrijf had hij gepleegd met behulp van zijn bedrijfswagen.

Een ander voorbeeld: de rechtbank aanvaardde een ontslag van een werknemer, die buiten zijn werkuren diefstal had gepleegd. De feiten hielden geen enkel verband met de werkgever en de onderneming. Toch oordeelde de rechter dat de feiten van die aard waren dat elk vertrouwen in de werknemer verbroken was.