Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Kan ik ontslagen worden als ik flirtende e-mails stuur?

Is het mogelijk om ontslagen te worden omdat hij of zij flirtende e-mails stuurt op het werk, naar collega's of de baas?
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Het verzenden van flirtende e-mails naar collega’s, medewerkers of baas kan om twee redenen een motief voor een ontslag vormen:

  • Overmatig tijd besteden aan privé e-mails of;
  • Grensoverschrijdend gedrag.

Overmatig tijd besteden aan privé e-mails

Of het overmatig privé-mailen tijdens de werkuren een wettige ontslagreden of misschien zelfs een dringende reden kan uitmaken, is een feitenkwestie. Is er een policy in het bedrijf? Is privé mailen toegestaan? Hoe vaak werd gemaild?

Een rechter die een ontslag omwille van overmatig privé-mailen moet beoordelen, zal rekening houden met de context, de functie, de timing, enzovoort.

Een voorbeeld. Een ontslag om dringende reden omwille van 70 uren surfen op niet-professionele websites in een periode van 15 dagen, werd door een rechter aanvaard.

Grensoverschrijdend gedrag

Flirtende e-mails kunnen, afhankelijk van de inhoud, mogelijks beschouwd worden als ongewenst of grensoverschrijdend gedrag.  Ook hier is de beoordeling volledig afhankelijk van de context en de concrete omstandigheden. In sommige gevallen kunnen dergelijke e-mails ontslag of zelfs ontslag om dringende reden rechtvaardigen.

Een voorbeeld. Het feit dat een werknemer, ondanks een waarschuwing, blijft doorgaan met op het werk tijdens de diensturen en voor het oog van iedereen te flirten met een lid van het personeel,  werd als dringende reden aanvaard.

Motivering ontslag

Een ontslag dient in principe niet gemotiveerd te worden. Wanneer de werkgever de wettelijke opzegtermijn respecteert, is hij niet verplicht de reden voor het ontslag mee te delen.

Uiteraard mag de werkgever geen misbruik maken van zijn ontslagrecht. Voor arbeiders die menen “willekeurig” te zijn ontslagen, moet de werkgever het ontslag wel motiveren, maar dit is pas wanneer de werknemer erom vraagt.

I.s.m. SD Worx