Hoe zeg ik mijn contract op tijdens mijn proefperiode?

Zowel jij als je werkgever kunnen de arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen beëindigen. Let wel op tijdens de eerste maand en op het einde van de proeftijd!

- Tijdens de eerste maand mag de arbeidsovereenkomst niet beëindigd worden. Indien de arbeidsovereenkomst toch zou worden opgezegd tijdens de eerste maand, heeft de beëindiging ten vroegste uitwerking op de laatste dag van de eerste maand. Houd er rekening mee dat schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de eerste maand, deze eerste maand verlengen met de periode van de schorsing.
- Op het einde van de proeftijd: zorg ervoor dat het einde van je opzeggingstermijn samenvalt met het einde van de proefperiode. Zorg er dus voor dat je tijdig opzegt.

Mogelijkheid om arbeidscontract te verbreken

Naast de mogelijkheid een arbeidscontract te beëindigen mits het respecteren van een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen, hebben werkgever en werknemer ook steeds de mogelijkheid het arbeidscontract te verbreken.

In dat geval moet aan de andere partij wel een vergoeding worden betaald die gelijk is aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens overeenkomst voor een periode die overeenstemt, ofwel met de duur van de opzeggingstermijn, ofwel met het nog resterende gedeelte van die termijn.

Als de verbreking plaatsvindt tijdens de eerste maand van de proeftijd, dan is de vergoeding gelijk aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens overeenkomst, overeenstemmend met het resterende deel van die maand, vermeerderd met de duur van de opzeggingstermijn.

Beide partijen kunnen het arbeidscontract verbreken tot en met de laatste dag van de proeftijd. Hou er wel steeds rekening mee dat je bij een verbreking een vergoeding verschuldigd bent en zorg ervoor dat je een schriftelijk bewijs hebt van de datum van verbreking!