Hoe wordt een arbeidscontract beëindigd in onderling akkoord?

"Na 10 jaar heeft een van mijn trouwe werknemers besloten zijn huidige job in te ruilen voor een nieuwe functie bij een ander bedrijf. Ik betreur maar respecteer zijn keuze en wil hem niets in de weg leggen om zo snel mogelijk bij zijn nieuwe werkgever aan de slag te gaan. Hoe kan ik dit het beste regelen?"
 

Er bestaat de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen in onderling akkoord. Wat? Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door de wil van de twee betrokken partijen, werkgever en werknemer. Deze partijen kunnen ook op elk tijdstip overeenkomen de bestaande arbeidsovereenkomst te beëindigen (artikel 1134 Burgerlijk Wetboek). Vormvereisten Aan de beëindiging door wederzijdse toestemming zijn geen vormvereisten verbonden. Om bewijsmoeilijkheden te vermijden is het echter toch aan te raden het akkoord tot beëindiging schriftelijk vast te stellen. Geen termijn Vaak houdt dit akkoord de onmiddellijke beëindiging van de bestaande arbeidsovereenkomst in. Het is evenwel mogelijk om in het akkoord een termijnbepaling op te nemen. Geen vergoeding Principieel geeft deze beëindigingwijze geen recht op een beëindigingsvergoeding De partijen kunnen echter ook daarover vrij onderhandelen. i.s.m. SD WORX