Hoe stel ik een rechtsgeldige ontslagbrief op?

Enkele dagen geleden nam ik ontslag en toen ik mijn ontslagbrief aan mijn baas overhandigde, vertelde hij mij na het tekenen voor ontvangst dat er eigenlijk in mijn brief voor akkoord moest staan en dus ook zo diende afgetekend te worden. Heeft hij hier gelijk in? Kan het dan zijn dat mijn ontslag niet aanvaard wordt?
Het antwoord van Caroline Schoonjans, SD Worx

Het antwoord van Caroline Schoonjans, SD Worx:

 

De brief die je overhandigt aan je werkgever bevat enerzijds je beslissing om de arbeidsovereenkomst te beëindigen (je ontslag) en anderzijds de aanvang en duur van de opzeggingstermijn die je zal presteren. Deze twee zaken moet je uit elkaar houden.

De kennisgeving

De mededeling aan je werkgever van je beslissing om de arbeidsovereenkomst te beeïndigen is gebonden aan welbepaalde formaliteiten. Deze mededeling noemt men de kennisgeving.

De kennisgeving van een opzegging door de werknemer kan rechtsgeldig op 3 manieren gebeuren:

1. Hetzij door overhandigen van een opzeggingsbrief aan de werkgever

In dit geval overhandigt de werknemer een gewone brief aan de werkgever. De kennisgeving is slechts rechtsgeldig indien de werkgever de kopie van de werknemer ondertekent. De ondertekening door de werkgever geldt als bewijs van ontvangst. Ontbreekt de handtekening of weigert de werkgever om het document te tekenen, dan is de kennisgeving nietig. Dit betekent dat de kennisgeving niet gebeurd is. In dit geval zal de werknemer verplicht zijn één van de volgende wijzen van kennisgeving toe te passen.
De handtekening voor akkoord is niet vereist om een geldige kennisgeving te hebben.

2. Hetzij door middel van een aangetekende brief

3. Hetzij door middel van een gerechtsdeurwaardersexploot  

Inhoud van de kennisgeving

De kennisgeving moet de duur van de opzeggingstermijn en de aanvangsdatum ervan bevatten. Voldoet je brief aan deze vereisten, dan is de kennisgeving van je opzegging in orde.

Duur opzeggingstermijn

Wat de duur van de opzeggingstermijn betreft is het van belang te weten dat voor arbeiders en bedienden met een jaarloon tot 30.535 euro er vaste opzeggingstermijnen gelden, die bij wet zijn bepaald. De termijn die voor jouw situatie geldt, moet je vermelden in de opzeggingsbrief.

Voor bedienden met jaarloon boven 30.535 euro bepaalt de wet geen vaste termijnen, maar enkel maximum termijnen. Partijen moeten in onderling overleg een opzeggingstermijn bepalen. Slagen zij daar niet in, dan zal de rechter beslissen.

Tekenen voor akkoord

Indien nu de werkgever de kennisgeving die door overhandiging gebeurt onmiddellijk tekent voor akkoord, betekent niet alleen dat de kennisgeving rechtsgeldig gebeurd is, maar ook dat hij akkoord gaat met de hierin vermelde opzeggingstermijn. Tekent hij enkel voor ontvangst, dan zullen jullie nog een akkoord moeten vinden over de duur van de opzeggingstermijn.

Conclusie

Indien je werkgever je ontslagbrief voor ontvangst getekend heeft, is je ontslag geldig. Heb je een jaarloon boven 30.535 euro dan moet je nog akkoord raken over de duur van de opzeggingstermijn.