Hoe lang duurt het na de bekendmaking voor er ontslagen wordt?

De werkgever mag gedurende de eerste 30 dagen na de datum van de kennisgeving aan de subregionale tewerkstellingsdienst (postdatum van de aangetekende brief) geen werknemers ontslaan.

De termijn van 30 dagen kan verkort of verlengd worden (bv. wanneer de procedure niet werd nageleefd of wanneer de directeur van de VDAB vindt dat de ondernemingsraad te weinig werd geraadpleegd).

Tijdens de 30 dagen dat de werkgever niet tot ontslag mag overgaan, kan hij met de werknemersvertegenwoordigers onderhandelen over de sociale begeleidingsmaatregelen van het collectief ontslag, het zogenaamde Sociaal Plan.