Hoe geef je zelf je ontslag?

Tal van redenen zijn denkbaar: je wilt nieuwe horizonten opzoeken, het botert niet meer zo met je baas of collega’s, je hebt al ander werk gevonden, je verdient te weinig, de afstand is te groot, het werk interesseert je niet meer…. Maar je kan natuurlijk niet van de ene op de andere dag de handdoek in de ring gooien. De beslissing om je ontslag in te dienen, maak je beter weloverwogen.

 

 

Denk twee keer na voor je een  definitieve beslissing neemt. Soms zit je job even tegen of raken de gemoederen verhit. Op zo’n momenten denk je: “Ik stap op.” Maar een impulsieve beslissing is dikwijls geen goed idee. Door halsoverkop te vertrekken, kan je je reputatie op het spel zetten bij toekomstige werkgevers.Vraag je af waarom je precies wil weggaan. Misschien zijn er oplossingen voor praktische vraagstukken.

 

1. Weet wat de aanzet is

Waarschijnlijk is het niet de eerste keer dat de gedachte bij je opkomt om er de brui aan te geven. Wil je opstappen uit frustratie, probeer dan de zaken te benoemen wat je stoort. Als je frustratiepunten weet te herkennen en aan te pakken, kan je erop anticiperen of er iets aan doen.

 

2. Ga er even tussenuit

Het is geen schande je overblijvende vakantiedagen op te nemen om even uit te blazen. Vaak heb je genoeg aan een weekje vakantie om er weer tegen te kunnen. Gun jezelf de tijd om even op adem te komen. Als je nadien nog altijd je ontslag wil nemen, kan je de tijd ook gebruiken om al eens een kijkje te nemen op de huidige arbeidsmarkt.

 

3. Neem je financiën in overweging

Sta je financieel wel sterk genoeg om je ontslag in te dienen? Kan je tegen een stootje? Het zou pijn doen, mocht je nadien niet meer in staat zijn je rekeningen te betalen.

 

4. Duidelijke aanleiding? Praat erover

Zijn er duidelijke stoorzenders? Halen een collega, werkgever of een bepaalde situatie op het werk het bloed van onder je nagels? Lucht je hart bij een persoon die betrouwbaar is. Een vriend of vertrouweling kan je kalmeren wanneer je helemaal overstuur bent. Iemand die je goed kent, kan je soms tot nieuwe inzichten brengen. Of kan aangeven wat hij/zij in jouw situatie zou doen.

 

Een goede laatste indruk maken op je werkgever bij je ontslag, is minstens even belangrijk als aan het begin van je carrière. Laat je niet leiden door negativisme, maar neem afscheid in schoonheid. Je huidige collega’s en baas kunnen nog een belangrijke rol spelen in het vervolg van je loopbaan.

 

1. Licht je baas in

Een gouden regel: licht eerst je baas in voor je collega’s op de hoogte brengt. Zo vermijd je gênante situaties waarbij je baas iets hoort over je intentie om te vertrekken in de wandelgangen. Het kan zijn dat je baas rustig reageert en je het allerbeste toewenst. Maar besef ook dat hij evengoed kwaad kan worden. Probeer altijd je professionalisme te bewaren.

 

2. Zet het op papier

Het ontslag gaat pas in wanneer het officieel schriftelijk wordt overgemaakt aan de werkgever.

 

Je kan juridisch gezien je ontslag geven op drie manieren.

 • De persoonlijke overhandiging van de opzeggingsbrief aan de werkgever: je drukt de brief best in twee exemplaren af. Je laat de brief tekenen voor ontvangst. Op deze manier start je opzegtermijn onmiddellijk.
 • Een aangetekende brief per post, die geldt vanaf de derde dag na de datum van verzending. Het ontvangstbewijs van de post met datum geldt als bewijs.
 • Via gerechtsdeurwaarderexploot: deze begint te werken vanaf de dag van de betekening, dat wil zeggen vanaf de dag dat de exploot de brief afgeeft. Wil je onmiddellijk je ontslag indienen en de termijn van drie dagen vermijden, dan schakel je de gerechtsdeurwaarderexploot in.

TIP

In principe moet je geen reden van ontslag opgeven, noch in een mondeling gesprek met je baas, noch in je ontslagbrief. Als je zegt dat je een uitdagende job hebt gevonden, dan geef je aan dat je deze job saai vond. Of als je zegt dat je overstapt naar de concurrentie, zal je baas het je niet in dank afnemen. Bepaal zelf op voorhand hoeveel en wat je wil vertellen. Zo kom je niet voor verrassingen te staan wanneer de vraag gesteld wordt. Maar vertel wel iedereen hetzelfde verhaal, zo vermijd je roddels.

 

3. Nieuws verspreiden

Bespreek met je baas hoe je het nieuws zult brengen naar je collega’s. Ga je het via mail vertellen of via een teamvergadering…? Doe je het zelf of laat je het over aan de baas? En zijn er bepaalde collega’s, bijvoorbeeld je teamleden, die je persoonlijk op de hoogte wil brengen ?

 

4. Opzegtermijn

Bespreek je opzegtermijn met je baas, vaak kan je hierover negotiëren. Allicht wil je graag zo snel mogelijk weg, en misschien komt je baas je tegemoet. Zorg ervoor dat je tijdens je opzegtermijn je hoofd niet laat hangen. Je hebt immers nog een belangrijke verantwoordelijkheid voor je vertrekt: ervoor zorgen dat je opvolger klaargestoomd wordt. Rond je werk op een correcte manier af.

TIP

Neem een kijkje in het document, ‘de wettelijke kant van ontslag om na te gaan hoe lang jouw opzegtermijn zal zijn.

 

5. Vertrek dankbaar

De reden van je vertrek is misschien niet zo positief. Maar bedenk in ieder geval dat je ook goede tijden beleefd hebt in het bedrijf. Je hebt veel geleerd van je collega’s en baas. Het is dus gepast om bij jouw vertrek even je dankbaarheid uit te drukken. Schrijf een afscheidskaartje, trakteer de collega’s op bubbels iets lekkers. Zo vertrek je met een positieve noot.

TIP

Als je vertrek goed verloopt, kan je collega’s of je baas vragen of ze in de toekomst bereid zijn om als referentie op te treden.

 

Je besluit staat vast, je dient je ontslag in. Je weet alvast op welke manieren je de brief kan overmaken. Maar wat schrijf je neer ? Hieronder een kort lijstje van wat erin moet. En je kan je natuurlijk altijd baseren op onze voorbeeldbrief.

 

Om juridisch geldig te zijn moet je brief bevatten:

 • De datum
 • Je naam en adresgegevens
 • De persoon of afdeling tot wie je je richt
 • De vermelding dat je ontslag neemt bij het bedrijf
 • De begindatum en de duur van de wettelijke opzeggingstermijn
 • Je handtekening

TIP

Een ontslagbrief kan onpersoonlijk overkomen, zeker als je graag gewerkt hebt bij die werkgever. Je mag in je brief zeker vermelden dat je graag in het bedrijf gewerkt hebt of dat je je werk tijdens de opzegtermijn zeker goed zal doen.

En als je met een wrang gevoel vertrekt, gebruik je deze brief beter niet om je gal te spuien.

 

En verder nog:

 • Vertellen waarom je wil vertrekken, hoeft niet. Bedenk ook  op voorhand hoe het overkomt als je een bepaalde reden opgeeft. Als je zegt dat je een uitdagendere job gevonden hebt, geef je aan dat je het werk saai vond. Zeg je dat je het door voor je gezondheid, dan geef je de indruk dat het een risico is voor de volgende werkgever om je aan te nemen.
 • Dubbelcheck nog even op spellingsfouten

 

 Of je nu  je ontslag gaf of kreeg, tijdens je opzegtermijn mag je verlof opnemen om een nieuwe job te zoeken. 

 

Dient voor:

Het sollicitatieverlof mag je voor allerlei zaken aanwenden: een sollicitatiebrief of cv schrijven, een gesprek, opzoekingswerk, selectieproeven afleggen…

 

Behoud van loon:

Tijdens je sollicitatieverlof behoud gewoon je loon. Hoeveel vrijaf je mag nemen, hangt af van de duur van de opzeggingstermijn en of je voltijds of deeltijds werkt. Een overzicht:

 

Opzeggingstermijn

Sollicitatieverlof

Laatste 26 weken van opzegtermijn

1 of 2 halve dagen per week

Periode voorafgaand aan laatste 26 weken van opzegtermijn

1 halve dag per week

 

Voorbeelden:

 • Stel dat je een opzegtermijn hebt van meer dan 26 weken, dan krijg je tijdens de eerste weken van je opzegtermijn slechts een halve dag sollicitatieverlof per week. Vanaf de laatste  26 weken heb je recht op één dag (of twee halve).
 • Je neemt ontslag met een opzegtermijn van 13 weken. Dan mag je 1 dag of 2 halve dagen per week afwezig zijn tijdens de volledige duur van de opzegtermijn om een nieuwe job te zoeken.
 • Als deeltijds medewerker heb je ook recht op deze afwezigheden, maar dan in verhouding tot je prestaties per week.

 

Niet op te sparen:

Je kan je sollicitatieverlofdagen niet meenemen naar de volgende week. Wil je toch je sollicitatieverlofdagen opsparen en in een keer opnemen, dan moet je het op een akkoordje weten te gooien met je werkgever.

 

Een werkgever ziet sommige werknemers niet graag vertrekken. Het kan dus goed zijn dat je werkgever een tegenaanbod doet om je in het bedrijf te houden. Maar wat is de zin of onzin van zo’n tegenaanbod?

 

Waarom een tegenaanbod?

De arbeidsmarkt wordt steeds mobieler, mensen hoppen sneller van de ene job naar de andere. Dat maakt het moeilijk voor bedrijven om talent aan zich te binden. Daarom  doen 2 op de 3 werkgevers een tegenaanbod. En er zijn ook praktische redenen: ze vrezen dat het werk vertraging zal oplopen of dat de klant eronder zal lijden. Toch is een tegenaanbod niet altijd de beste optie: vaak blijkt dat werknemers het bedrijf toch verlaten na verloop van tijd. Vooral als het tegenaanbod een loonsverhoging of promotie inhoudt. De reden is simpel: er is meer nodig dan een aantrekkelijk salaris om iemand aan een bedrijf te binden. Wanneer je werkgever bereid is om extra opleiding, flexibele werkuren, een andere jobinhoud of loopbaanbegeleiding aan te bieden, weet je dat je werkt in een bedrijfscultuur waarin werknemers erkend en beloond worden.

 

Hoe ga je om met een tegenaanbod?

Een tegenaanbod is meestal aantrekkelijk genoeg om erop in te gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je werkgever je onmiddellijk een promotie aanbiedt waar je al zo lang op zit te wachten. Misschien is zo de reden van je vertrek met een tegenaanbod opgelost. Dikwijls is een tegenaanbod ook moeilijk om te weigeren, want het streelt je ego: “je bent een van onze meest capabele medewerkers”. Soms speelt  het ook in op je emoties: “de workload van je collega’s zal er niet op verminderen als je weggaat.”

 

Toch zijn er redenen om sceptisch te zijn:

 • De redenen waarom je in de eerste plaats ontslag wou nemen, zullen na verloop van tijd terug opduiken. Vraag je af of de problemen opgelost raken als je blijft.
 • Waarom moet je dreigen met ontslag vooraleer je een loonsverhoging krijgt?
 • Door aan te geven dat je ontslag wil nemen, heb je duidelijk gemaakt dat je niet tevreden bent. Voortaan zal je loyaliteit in twijfel worden getrokken.
 • Neem je het tegenaanbod aan, dan leef je in de wetenschap dat je ‘gekocht’ werd om te blijven.
 • Als bekend raakt dat je blijft voor het tegenaanbod, zal dit een invloed hebben op de relatie met je collega’s.
 • Misschien biedt je werkgever een tegenaanbod aan uit angst niet tijdig een vervanger te vinden of wil hij dat je het lopende project afwerkt. Maar op een dag vindt hij misschien wel de geschikte vervanger of loop je project af….wat dan?