Hoe bereken je zelf je ontslagvergoeding?

Pas ontslagen en geen idee hoeveel je opzegvergoeding bedraagt? Neem dan enkele loonfiches bij de hand en volg deze procedure. Of klik op de link naar onze handige OpzegWijzer.

Stap 1: Ga na wat je opzegtermijn is

Voor bedienden met een brutojaarloon tot 30.535 euro (bedrag 2011) geldt een minimale opzegtermijn van 3 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënnniteit.

De opzegtermijn van bedienden met een brutojaarloon boven 30.535 euro wordt overeengekomen tussen tussen de werkgever en de bediende. Dit gebeurt ten vroegste op het ogenblik van de opzegging. De formule Claeys is hier een vaak gebruikte richtlijn. De opzegtermijn mag in geen geval lager zijn dan deze die geldt voor een bediende met een jaarloon tot 30.535 euro.

De opzeggingstermijn wordt uitgedrukt in maanden. 

Stap 2: Stel je forfaitair jaarloon samen

Je forfaitair jaarloon omvat je maandloon + alle voordelen waarop je recht hebt op het ogenblik van de verbreking. (bijvoorbeeld dubbel vakantiegeld, eindejaarspremie, werkgeversbijdrage groepsverzekering, …)

Voorbeeld:

- Bruto maandloon (2.500 euro) x 12 = 30.000 euro
- Dertiende maand = 2.500 euro
- Dubbel vakantiegeld (2.500 x 0.92) = 2.300 euro
- Forfaitair jaarloon  = 34.800 euro

Stap 3: Bereken je forfaitair maandloon

Deel je forfaitair jaarloon door 12 maanden.

Voorbeeld: 

34.800/12 = 2.900 euro

Stap 4: Vermenigvuldig het aantal maanden opzegtermijn met het forfaitair maandloon

Voorbeeld met opzegtermijn van 3 maanden

3 x 2.900 euro = 8.700 euro bruto opzegvergoeding.

Bereken je opzegtermijn online

Geen zin om zelf te rekenen? Laat de Opzegwijzer het voor jou doen!

I.s.m. SD Worx