Hoe beperk je de schade in je team wanneer je iemand moet ontslaan?

Ieder ontslag, individueel of collectief, heeft een impact op het hele team. Hoe bewaart u de loyauteit in de rest van de getroffen afdeling?

“Cruciaal is de communicatie,” stelt Inge Swartelé, zaakvoerster van ISW Consulting, een hr-consultancybedrijf gespecialiseerd in talentmanagement.

“Al te vaak wordt een ontslag in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Terwijl die radiostilte nergens voor nodig is en zelfs contraproductief werkt. Over een ontslag wordt hoe dan ook gesproken onder collega’s. Wilt u vermijden dat indianenverhalen de ronde doen, dan dient u transparant en duidelijk te communiceren over de reden voor het ontslag. Gaat het om een herstructurering of is er een andere reden waarom iemand niet meer past in de organisatie? Die informatie kunt u gerust delen met uw team, zolang u zich houdt aan de gouden regel, die u altijd in het achterhoofd moet houden: praat met respect over de persoon die is ontslagen. Hoe u met dit ontslag omgaat, houdt iedereen een spiegel voor, tenslotte. Want het kan ook hen overkomen.”

Vaak jaagt een ontslag een emotionele schokgolf door een team. “Belangrijk is dat u mensen meteen na de feiten de kans geeft om hun gevoelens te ventileren. Verder moeten ze ook de vragen kunnen stellen waarmee ze zitten.  Wie neemt de verantwoordelijkheden van de ontslagen collega over?  Komt er vervanging, en zo ja, wanneer? Misschien hebt u nog niet overal een antwoord op. Wees daar dan eerlijk over, maar maak er wel snel werk van. De onduidelijkheid mag vooral niet blijven aanslepen.”

<< Terug naar de andere vragen!