Het loon van vakbondsvoorzitters Marc Leemans en Rudy De Leeuw

Banktopmannen verdienen soms wel 75 keer zoveel als de gewone loketbediende en krijgen op het einde van het jaar vaak nog een vette bonus erbovenop. Vakbondsvoorzitters Rudy De Leeuw (ABVV) en ACV-voorzitter Marc Leemans trokken al vaak van leer tegen die scheefgetrokken verhouding, maar hoeveel verdienen ze eigenlijk zelf?

Marc Leemans (ACV)

Vorig jaar hoorden we van Rudi Reynaert, secretaris van de cel algemeen personeelsbeleid, hoe het zat met het loon van oud-voorzitter Luc Cortebeeck. “We mikken op een transparante loonstructuur met geen al te grote salarisverschillen. Het nettoloon van onze laagste werknemers ligt driemaal lager dan dat van onze voorzitter, namelijk 1.250 euro netto tegenover 3.927 euro. Bruto is dat verschil groter: 1.597 euro tegenover 8.190 euro.”

Vandaag bevestigt Reynaert de maximale loonspanning van één op drie, maar wil geen verklaringen meer doen over het exacte loon van voorzitter Marc Leemans. Hij wil wel kwijt dat er is het laatste jaar niets gewijzigd is aan de loonpolitiek binnen het ACV. “Wij hebben geen loonsopslagen in de vakbond gekend” , klinkt het.

Rudy De Leeuw (ABVV)

Toen onze redactie vorig jaar informeerde naar het loon van ABVV-topman Rudy De Leeuw werd gemeld dat zijn netto maandloon 4.700 euro bedraagt, met een loonspanning van één op vier binnen het ABVV.

Vandaag wil het ABVV niet bevestigen of dit loon nog steeds correct is. “Geen commentaar,” is de reactie. Men wil wel kwijt dat de vergoedingen die De Leeuw krijgt bij het Zilverfonds, de Nationale Bank, de Nationale Arbeidsraad en Dewaco sc (een sociale huisvestingsmaatschappij) worden doorgestort in de ABVV-kas.

“Principieel tegen pensioensparen”

Van oud-ACV-voorzitter Luc Cortebeeck weten we dat hij over dat loon niet zelf onderhandeld heeft. “Ik ben ook niet goed in zulke onderhandelingen, toch niet voor mezelf. Gelukkig heb ik het binnen het ACV nog niet moeten doen. Bij iedere nieuwe functie krijg je vanzelf een loonsverhoging”, liet Cortebeeck in Netto optekenen. “Ik heb nog nooit belegd in aandelen – aan dat soort volatiele dingen doe ik niet mee – en ik doe ook niet aan pensioensparen. Daar ben ik principieel tegen. Het zou veel beter zijn als de overheid het geld dat ze daaraan besteedt, investeert in de verbetering van het wettelijk pensioen”, voegde hij er nog aan toe.