Het juridisch kader

De invoering van een cafetariaplan gaat niet over 1 nacht ijs.


- Een flexibilisering betekent ook een individualisering van voordelen en dat zorgt voor een enorme administratieve rompslomp voor het bedrijf.


- Er is nog geen wettelijk kader voor zo'n ruime flexibiliteit voorzien. Elke wijziging in een arbeidsvoorwaardenbeleid dient getoetst te worden aan het juridische kader: arbeidsrechterlijk, sociaal rechterlijk en fiscaal.  1. Onze wetgeving maakt een duidelijk onderscheid tussen het individuele loon en de collectieve aanvullende voordelen. In België kan je bijvoorbeeld niet zomaar wettelijke vakantiedagen omruilen voor meer pensioensparen. Op loon moeten sociale zekerheidsbijdragen betaald worden en op extralegale voordelen moeten verlaagde of helemaal geen sociale zekerheidsbijdragen betaald worden.

  2. Elke werknemer heeft recht op 20 dagen, hij moet die ook opnemen en kan die dus niet invullen voor meer loon.

  3. Er zijn beperkingen bij de voordelen in natura. Je kan geen Ferrari vragen in ruil voor je loon.

  4. Je mag geen appelen met peren vergelijken. Je kan niet zomaar vakantiegeld inruilen voor een groepsverzekering. Het ene is bruto belastbaar en het andere is een niet-belastbaar voordeel.