Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Het cafetariaplan: belonen op maat

Het cafetariaplan houdt in dat je als werknemer keuzemogelijkheden krijgt m.b.t. de beloning van je werk. De vraag naar een aangepaste beloning is groot en toch wordt het systeem maar schoorvoetend toegepast. Waar knelt het schoentje?

Het Belgisch rechtssysteem is de grote spelbreker. Er bestaat geen wettelijk kader. Om een aangepast beloningsbeleid door te voeren, moet een bedrijf zijn weg zoeken binnen de huidige reglementering.

Er is een duidelijke nood aan verduidelijking van de terminologie, vele werknemers begrijpen niet wat een cafetariaplan inhoudt en welke keuzes voor hun persoonlijk interessant kunnen zijn. Daardoor kunnen ze hun pakket ook niet aanpassen aan hun individuele behoeften.

Wat houdt de cafetariabeloning allemaal in?

i.s.m. VKW