Heb je recht op werkloosheidsuitkering als je zelf ontslag neemt?

Als je ontslagen wordt heb je recht op een werkloosheidsuitkering. Wat als je zelf je ontslag hebt ingediend bij je werkgever? Kan je dan nog aanspraak maken op een uitkering?

Recht op werkloosheidsuitkeringen na een tewerkstelling

Om in aanmerking te komen voor werkloosheidsuitkeringen na een tewerkstellingsperiode moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
Hieronder zetten we de belangrijkste voor je op een rij:

- een aantal arbeidsdagen bewijzen tijdens een welbepaalde periode voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag
- arbeidsgeschikt zijn
- werkzoekende zijn
- beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt
- zonder arbeid zijn
- zonder loon zijn
- onvrijwillig werkloos zijn

De vraag heeft betrekking op deze laatste voorwaarde, ‘onvrijwillig werkloos zijn’.

Wat betekent onvrijwillig werkloos zijn?

Onvrijwillig werkloos zijn wil zeggen dat je zonder werk en zonder loon bent gevallen zonder dat je het zelf wilde. Als je op één of andere manier ‘schuld’ hebt aan je werkloosheid, ben je eigenlijk vrijwillig werkloos. Het verlaten van je job zonder geldige reden is zo’n situatie. Je verlaat je werk zonder geldige reden als je bijvoorbeeld:

- zelf ontslag neemt
- in onderling akkoord met je werkgever de overeenkomst beëindigt
- onwettig afwezig blijft
...

In deze situaties kan de RVA alsnog oordelen dat je je werk op eigen initiatief hebt verlaten, maar met een geldige reden. Voorbeelden kunnen zijn: medische redenen, eeen zware fout van de werkgever,… Kan je zo’n geldige reden aantonen, dan blijf je het recht op werkloosheidsuitkeringen behouden. Heb je geen wettige reden voor je vertrek, dan kan er een sanctie volgen.

Sanctie

Oordeelt de RVA dat je vrijwillig werkloos bent zonder geldige reden, dan kan je één van onderstaande sancties oplopen:

- een verwittiging;
- een uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen gedurende een periode van 4 tot 52 weken;
- een uitsluiting van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor onbepaalde duur.

Pas nadat je opnieuw een welbepaald aantal arbeidsdagen na een nieuwe tewerkstelling kan bewijzen, kom je terug in aanmerking voor uitkeringen.