Generatiepact

In de toekomst zullen we allemaal een beetje langer en harder moeten gaan werken. Dat is de boodschap van het Generatiepact: een aantal maatregelen om het hoofd te bieden aan de toenemende vergrijzing in onze arbeidsmarkt. En inderdaad, niemand die eraan twijfelt dat we beter nu beginnen bijsturen voor wat ons in de toekomst nog te wachten staat.

Het Generatiepact werd in oktober 2005 voorgesteld door de regering Verhofstadt II en omvat 66 maatregelen om meer mensen aan het werk te krijgen, zowel ouderen als jongeren. Het pact omvat maatregelen voor meer jongerenbanen, maar het moet ook langer werken aanmoedigen en vroeger stoppen ontmoedigen. De belangrijkste van de 66 maatregelen zetten we in dit dossier even op een rijtje.

- De achtergrond van het Generatiepact
- Meer jongeren tewerkstellen
- Langer werken aanmoedigen
- Vervroegd stoppen ontmoedigen
- Lastenverlaging en betere financiering van de Sociale Zekerheid
- Meer info?

i.s.m. SD Worx en Standaard Uitgeverij