Excessief privégebruik van e-mail en internet, een dringende reden?

De essentie van een arbeidsovereenkomst is dat de werknemer betaald wordt om werk te verrichten onder het gezag en toezicht van de werkgever. Als een werknemer zijn arbeidstijd ‘misbruikt’ door voor privédoeleinden e-mails te versturen, te chatten of the surfen op het internet, wordt dit door de meeste werkgevers als een grove tekortkoming ervaren.

Mag een werknemer in dat geval worden ontslagen om dringende redenen?

De arbeidsrechtbank van Brugge heeft zich uitgesproken over het ontslag om dringende reden van een werkneemster, die werd ontslagen wegens excessief gebruik van e-mail voor privédoeleinden tijdens de arbeidstrijd. De werkneemster zou dagelijks tientallen e-mails hebben verstuurd naar haar partner, waardoor ze haar arbeidstaken verwaarloosde. Volgens de werkgever was de werkneemster ongeveer vijf uur per dag bezig met het opstellen, lezen en versturen van privémails.

De arbeidsrechtbank oordeelde echter dat het ontslag om dringende reden niet kon worden weerhouden, omdat de werkgever niet kon aantonen dat het ontslag werd gegeven binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten, zodat het ontslag in ieder geval onregelmatig was.

Onvoldoende ernstig

Interessanter is de redenering van de arbeidsrechtbank over de ernst van de ingeroepen feiten – hoewel de rechtbank zich hierover in principe niet diende uit te spreken, aangezien het ontslag om dringende reden onregelmatig was wegens het niet-naleven van de formele vereisten.

De werkneemster argumenteerde dat de ingeroepen feiten onvoldoende ernstig waren om een ontslag om dringende reden te rechtvaardigen, omdat zij nooit eerder een verwittiging had gekregen en zij steeds positieve evaluaties had gekregen. Zij beweerde bovendien dat het versturen van privémails nooit uitdrukkelijk werd verboden. Volgens haar was het een algemeen gebruik in de onderneming om privémails te versturen tijdens de arbeidstijd, waartegen de werkgever nooit eerder had geprotesteerd.

Geen interne richtlijnen

De arbeidsrechtbank volgde de redenering van de werkneemster. De arbeidsrechtbank stelde vast dat er in de onderneming geen interne richtlijn en bestonden over het privégebruik van e-mail en/of internet, noch over het plegen van privételefoons. Bij gebrek aan duidelijke interne regels had de werkgever de werkneemster eerst tot de orde moeten roepen vooraleer haar te sanctioneren, laat staan haar te ontslaan om dringende redenen.

De argumenten van de werkgever, die de werkneemster beschuldigde van strafrechtelijke feiten (meer bepaald ‘diefstal’ en ‘misbruik van vertrouwen’), werden van tafel geveegd. Deze misdrijven veronderstellen immers ‘opzet’, wat in deze zaak niet voorhanden was. De werkneemster wist volgens de arbeidsrechtbank niet eens dat zij dit niet mocht doen.

Arbeidsreglement

Deze uitspraak bevestigt het belang van duidelijke richtlijnen over het gebruik van e-mail, internet, telefoon en dergelijke binnen de onderneming. Die regels kunnen worden opgenomen in het arbeidsreglement of in een afzonderlijk bedrijfsreglement.

Zonder duidelijke interne regels kan men immers niet optreden tegen misbruiken, wat de werkgever in deze zaak op pijnlijke wijze mocht ondervinden.

 

 

Fragment uit

Sara Torrekens

Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank.

Uitgegeven bij Business & Economics (die Keure), 32 euro.

 

 

Win een exemplaar van 'Winnen of verliezen in de arbeidsrechtbank'!

Vacature heeft 10 exemplaren van dit interessante boek te geef. Stuur een mailtje naar wedstrijd@vacature.com met de reden waarom jij advies nodig hebt. De leukste krijgen hun exemplaar thuisgestuurd!

Wedstrijdreglement