Eindejaarspremie en ontslag

Binnenkort is het in ons bedrijf zover, we krijgen onze 'dertiende maand'. Is dit trouwens hetzelfde als de eindejaarspremie ? En wat gebeurt er als je nu alsnog van job verandert ? Krijg je de premie dan ?

 

Een "eindejaarspremie" of dertiende maand is inderdaad hetzelfde. Het is een vergoeding voor een jaar prestaties, die meestal rond de jaarwisseling wordt uitbetaald.

Voorwaarden
Er zijn vaak een aantal voorwaarden aan de uitbetaling van de eindejaarspremie gekoppeld.

De voorwaarden zijn terug te vinden in de sectorale/bedrijfsCAO, het arbeidsreglement of de individuele overeenkomst. Per sector kunnen zij dan ook sterk verschillen.

Mogelijke voorwaarden zijn de anciënniteit en het aantal gewerkte en/of gelijkgestelde dagen. Dagen zijn altijd kalenderdagen. Als het om arbeidsdagen gaat, wordt het uitdrukkelijk vermeld in de CAO.

Anciënniteit 
In vele gevallen is er een anciënniteitsvoorwaarde of moet de werknemer in een bepaalde periode een aantal dagen gepresteerd hebben.

Geen volledig jaar
Bovendien wordt aangegeven wat er gebeurt wanneer een werknemer geen volledig jaar in dienst is geweest, namelijk als:

  • de werknemer later in dienst is gekomen;
  • de werknemer ontslagen wordt;
  • de werknemer zelf ontslag neemt;
  • de arbeidsovereenkomst om een andere reden eindigt.


Veel CAO's voorzien de uitbetaling pro rata van de eindejaarspremie in dergelijk geval.

Zoals boven vermeld is het echter onmogelijk hierover algemene uitspraken te doen, de situatie verschilt van sector tot sector!