Een op de drie Nederlanders wil inleveren om collega’s aan het werk te houden

Als het op geld aankomt, zijn onze noorderburen bescheiden en solidair. Een derde is namelijk bereid om salaris in te leveren als ze op die manier kunnen verhinderen dat collega’s om economische redenen ontslagen worden. Dat blijkt uit een onderzoek bij duizend werknemers, uitgevoerd in opdracht van gewoonovergeld.nl. Die site is een initiatief van Freo, een Nederlandse bank die tot de Rabobank groep behoort.

Van de werknemers die bereid zijn om minder te verdienen om collega’s te beschermen tegen ontslag is 40% zelfs bereid om meer dan 5% in te leveren. 31% verwacht dan wel dat de directie het goede voorbeeld geeft en zelf ook loon inlevert.

Van respondenten die niet bereid zijn om geld in te leveren is een kwart wel bereid om vakantiedagen op te offeren om collega’s tegen ontslag te behoeden.

Salarisverschil leidt tot onzekerheid

De bescheidenheid van de Nederlanders blijkt ook nog uit andere resultaten van het onderzoek. Zo durft ruim de helft (55%) van de respondenten niet zelf om een loonsverhoging te vragen. 17% denkt dat het niet mogelijk is om meer te krijgen dan de salarisverhogingen die hun baas spontaan aanbiedt.

Zeven op de tien werknemers gaan er ook vanuit dat ze evenveel verdienen als hun collega’s. Zij die denken minder te verdienen nemen aan dat dit komt omdat ze minder ervaring of minder capaciteiten hebben.

Bij een op de vijf Nederlanders leiden salarisverschillen wel eens tot onzekerheid over hun persoonlijk functioneren. Vooral bij jongeren onder de 34 jaar is dit het geval (25%).

In gesprekken zijn Nederlanders meestal eerlijk over hun loon. Slechts 8% geeft toe te overdrijven tegen collega’s, familie, vrienden of buren.

Jaloers op vrouwen die meer verdienen                         

Volgens de enquête verdienen mannen in Nederland over het algemeen meer dan vrouwen. Maar liefst 79% van de ondervraagde vrouwen zegt immers dat hun partner een hoger inkomen heeft. Bij de mannen is dat 15%. 7% van de Nederlanders zegt ook jaloers te zijn op het salaris van hun partner. Die afgunst valt in de meeste gevallen op te tekenen bij mannen.