De verschillende stappen naar het cafetariaplan

Belangrijk is dat het cafetariaplan gradueel wordt ingevoerd. Welke stappen moet een bedrijf ondernemen voor het een vorm van cafetariabeloning aanbiedt?


Eerste fase
- In kaart brengen waar er veranderingen nodig zijn
- Doelstelling van de onderneming bekijken
- Plan moet in bedrijfscultuur passen
- Bevragen van de werknemers
- Inventariseren van de huidige voorwaarden
- Bepalen van het budget (kosten/baten-analyse)
- Plegen van sociaal overleg
- Bepalen van keuzemogelijkheden en partners

Tweede fase
- Het inwinnen van juridisch advies
- Invoeren van het cafetariaplan
- Bespreken van de juridische vraagstukken bij de invoering
- Communiceren zowel in groep als individueel en ook in de ondernemingsraad
- Evalueren en bijsturen van het hele proces

 

Bron: VKW-publicatie 'Cafetariaplan, basisinstrument in de nieuwe arbeidsrelatie'