De verschillende stappen naar een cafetariaplan

Belangrijk is dat het cafetariaplan gradueel wordt ingevoerd. Welke stappen moet een bedrijf ondernemen voor het een vorm van cafetariabeloning aanbiedt?


Eerste fase


-In kaart brengen waar er veranderingen nodig zijn
-Doelstelling van de onderneming bekijken
-Plan moet in bedrijfscultuur passen
-Bevragen van de werknemers
-Inventariseren van de huidige voorwaarden
-Bepalen van het budget (kosten/baten-analyse)
-Plegen van sociaal overleg
-Bepalen van keuzemogelijkheden en partners


Tweede fase


-Het inwinnen van juridisch advies
-Invoeren van het cafetariaplan
-Bespreken van de juridische vraagstukken bij de invoering
-Communiceren zowel in groep als individueel en ook in de ondernemingsraad
-Evalueren en bijsturen van het hele proces


Bron: VKW-publicatie 'Cafetariaplan, basisinstrument in de nieuwe arbeidsrelatie'